Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Latest Firefox crashing on startup

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 6 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

After the last Firefox update, it is crashing on startup. Safe Mode also crashes. I tried uninstalling and reinstalling, and it worked yesterday, but today it has started crashing again.

Crash report: bp-20c3ffd8-0c5e-4318-a20a-478f40201101

After the last Firefox update, it is crashing on startup. Safe Mode also crashes. I tried uninstalling and reinstalling, and it worked yesterday, but today it has started crashing again. Crash report: bp-20c3ffd8-0c5e-4318-a20a-478f40201101

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

bp-: 20c3ffd8-0c5e-4318-a20a-478f40201101 Signature: dgapi64.dll | RtlpExecuteHandlerForException | RtlDispatchException | KiUserExceptionDispatch

Crash Reason EXCEPTION_STACK_BUFFER_OVERRUN

EpMPApi.dll = McAfee Endpoint

COM_Sensor64.dll = ThinkVantage Active Protection System = Lenovo

OS_Plugin64.dll = Digital Guardian Agent ?

ame_smtpsensor64.dll = Digital Guardian

ame_outlooksensor64.dll = Digital Guardian

AE_MailSensor_Plugin64.dll = Digital Guardian

dgapi64.dll = Digital Guardian = Verdasys, Inc

more options

Update all of your protection programs. If the problem continues, disable all of them.

If Firefox loads properly, enable ONE of them, restart the browser.