Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

restore bookmarks

 • 3 απαντήσεις
 • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 202 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

HI I installed windows 10 and i didn't backup my bookmarks, after sign up on Firefox account i can't find my bookmarks, how can restore them?

HI I installed windows 10 and i didn't backup my bookmarks, after sign up on Firefox account i can't find my bookmarks, how can restore them?

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Hi

Windows may have created the C:\Windows.old folder with a backup of your personal data.

Look for the profile folder in the hidden "AppData\Roaming" location.

 • C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\<profile>

You can copy certain files with Firefox closed to the current profile folder to transfer or recover personal data. Note that best is to avoid copying a full profile folder.

 • bookmarks and history: places.sqlite
 • favicons: favicons.sqlite
 • bookmark backups: compressed .jsonlz4 JSON backups in the bookmarkbackups folder
 • cookies.sqlite for the Cookies
 • formhistory.sqlite for saved autocomplete Form Data
 • logins.json (encrypted logins;32+) and key4.db (decryption key;58+) for Passwords saved in the Password Manager
  key3.db support ended in 73+; to use key3.db in 58-72, make sure to remove key4.db
 • cert9.db (58+) for (intermediate) certificates stored in the Certificate Manager
 • persdict.dat for words added to the spell checker dictionary
 • permissions.sqlite for Permissions and possibly content-prefs.sqlite for other website specific data (Site Preferences)
 • sessionstore.jsonlz4 for open tabs and pinned tabs (see also the sessionstore-backups folder)

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

more options

ich habe meine Bookmark mit der Endung .json abgespeichert, wie kann ich sie jetzt auf meinen neuen PC installieren

more options

If you created a JSON backup in the Bookmarks Manager (Library) via "Bookmarks -> Show All Bookmarks -> Import & Backup -> Backup" then you can restore this backup via "Bookmarks -> Show All Bookmarks -> Import & Backup -> Restore".