Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox crashing

  • 16 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 34 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από leon.aicsourcing

more options

Hello, I am using a new HP computer with Firefox as my main browser. I use two screens. I have had problems with Firefox for the past couple of weeks. I usually have a couple of windows of Firefox open. One on the first screen with multiple tabs and another on the other screen. I also run chat programs, Discord, Antivirus programs, Zoom, Slack, and a few others.

Firefox crashing has also crashed other programs. I have had Discord crash a few times and Displayfusion crash as well.

I updated FireFox to the newest version. I even uninstalled and then reinstalled. I updated Windows. Flash is turned off. My video drivers are updated. I checked for viruses and spyware. I did have some Bit Coin Mining malware detected, but it was quarantined last week. All scans now are clear.

bp-dec3f18d-af80-4edc-9087-b70ee0201027 10/27/2020, 4:30 PM View bp-f8777c9b-a407-4e11-a9ee-37a250201025 10/25/2020, 5:21 PM View bp-abd3410b-568e-43dd-9053-29aa30201025 10/25/2020, 5:12 PM View bp-273a22ae-9bcb-4bd0-84f9-b41380201024 10/23/2020, 11:46 PM View bp-326e9a6b-d150-49af-83bc-6e9660201024 10/23/2020, 11:45 PM View bp-795da486-7b66-410d-b82f-b99700201022 10/21/2020, 9:24 PM View bp-33f90417-8487-442d-b824-51f350201027 10/27/2020, 4:35 PM View bp-ab362090-d258-4969-a0f2-ed6a10201027 10/27/2020, 4:36 PM View bp-afb2f753-1b96-41a3-8c09-bb6ea0201027 10/27/2020, 4:36 PM View bp-634f7e71-340c-4047-9e57-ce8db0201027 10/27/2020, 4:36 PM View bp-9610b432-4024-4ff8-99c9-066f30201027 10/27/2020, 4:36 PM View bp-f0f20b3b-7210-42d9-b232-5efc00201027 10/27/2020, 4:36 PM View bp-1cebb044-b9bb-4e1f-a4ca-1b7580201027 10/27/2020, 4:36 PM View bp-4b2a076f-0cb3-470a-801d-c3fea0201027 10/27/2020, 4:36 PM View

Hello, I am using a new HP computer with Firefox as my main browser. I use two screens. I have had problems with Firefox for the past couple of weeks. I usually have a couple of windows of Firefox open. One on the first screen with multiple tabs and another on the other screen. I also run chat programs, Discord, Antivirus programs, Zoom, Slack, and a few others. Firefox crashing has also crashed other programs. I have had Discord crash a few times and Displayfusion crash as well. I updated FireFox to the newest version. I even uninstalled and then reinstalled. I updated Windows. Flash is turned off. My video drivers are updated. I checked for viruses and spyware. I did have some Bit Coin Mining malware detected, but it was quarantined last week. All scans now are clear. bp-dec3f18d-af80-4edc-9087-b70ee0201027 10/27/2020, 4:30 PM View bp-f8777c9b-a407-4e11-a9ee-37a250201025 10/25/2020, 5:21 PM View bp-abd3410b-568e-43dd-9053-29aa30201025 10/25/2020, 5:12 PM View bp-273a22ae-9bcb-4bd0-84f9-b41380201024 10/23/2020, 11:46 PM View bp-326e9a6b-d150-49af-83bc-6e9660201024 10/23/2020, 11:45 PM View bp-795da486-7b66-410d-b82f-b99700201022 10/21/2020, 9:24 PM View bp-33f90417-8487-442d-b824-51f350201027 10/27/2020, 4:35 PM View bp-ab362090-d258-4969-a0f2-ed6a10201027 10/27/2020, 4:36 PM View bp-afb2f753-1b96-41a3-8c09-bb6ea0201027 10/27/2020, 4:36 PM View bp-634f7e71-340c-4047-9e57-ce8db0201027 10/27/2020, 4:36 PM View bp-9610b432-4024-4ff8-99c9-066f30201027 10/27/2020, 4:36 PM View bp-f0f20b3b-7210-42d9-b232-5efc00201027 10/27/2020, 4:36 PM View bp-1cebb044-b9bb-4e1f-a4ca-1b7580201027 10/27/2020, 4:36 PM View bp-4b2a076f-0cb3-470a-801d-c3fea0201027 10/27/2020, 4:36 PM View

Όλες οι απαντήσεις (16)

more options

Product Firefox Release Channel release Version 81.0.1 Build ID 20200930150533 (2020-09-30)

bp-dec3f18d-af80-4edc-9087-b70ee0201027 bp-abd3410b-568e-43dd-9053-29aa30201025

Signature: OOM | small

MOZ_CRASH Reason (Sanitized) : MOZ_CRASH()

Crash Reason EXCEPTION_BREAKPOINT

mbae64.dll = Malwarebytes Anti-Exploit

xul.dll = Firefox +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Product Firefox Release Channel release Version 81.0.2 Build ID 20201012085804 (2020-10-12)

bp-f8777c9b-a407-4e11-a9ee-37a250201025 Signature: OOM | large | mozalloc_abort | webrender_api::display_list::DisplayListBuilder::with_capacity

MOZ_CRASH Reason (Sanitized) : MOZ_CRASH()

Crash Reason EXCEPTION_BREAKPOINT

mbae64.dll = Malwarebytes Anti-Exploit

nvwgf2umx_cfg.dll = NVIDIA D3D10 drivers = NVIDIA Corporation

This is for Sumo's Related Bugs 1651354 RESOLVED DUPLICATE Crash in [@ OOM | large | mozalloc_abort | webrender_api::display_list::DisplayListBuilder::with_capacity]

1531819 NEW --- Crash in [@ OOM | large | mozalloc_abort | mozalloc_handle_oom | gkrust_shared::oom_hook::hook | std::alloc::rust_oom | webrender_bindings::bindings::wr_state_new]

more options

Update Malwarebytes. If the problem continues, disable it.

more options

Okay. I will try this and get back to you. DO you have any suggestions for a MWB alternative?

more options

First, see if it is the problem. If it is, contact their support.

If you want, you can always switch to a different program. But if you have a subscription to Malwarebytes, let's see if it can be fixed.

more options

FF crashed again today. I have stopped MWB. I had a couple FF windows open but was using Chrome to purchase something online. FF stopped and it crashed the DisplayFusion app I have running at all time. Here are the crash logs:

Report ID Date Submitted bp-4b2a076f-0cb3-470a-801d-c3fea0201027 10/27/2020, 4:36 PM View

more options

bp-4b2a076f-0cb3-470a-801d-c3fea0201027 Signature: OOM | unknown | js::AutoEnterOOMUnsafeRegion::crash | js::wasm::Init

MOZ_CRASH Reason (Sanitized) : [unhandlable oom] js::wasm::Init

Crash Reason EXCEPTION_BREAKPOINT

This is for Sumo's Related Bugs 1651710 RESOLVED WONTFIX Crash in [@ OOM | unknown | js::AutoEnterOOMUnsafeRegion::crash | js::wasm::Init]

more options
more options

Firefox updated to the new version as soon as it reloaded after that crash. I will keep you posted if I have any more issues. Thanks!

more options

It is still crashing:


bp-b24b5700-ec38-4072-b51d-1c05f0201030 10/30/2020, 12:57 PM View bp-ab2ada1a-fef8-4565-bfe1-347430201030 10/30/2020, 12:57 PM View bp-7c067ded-81e8-43a1-94f9-5af760201030 10/30/2020, 12:57 PM View

more options

bp-ce5a3b7c-2c76-4b44-8f95-25f5b0201101 11/1/2020, 10:32 AM View bp-e81b7af4-ff65-4d69-a829-1da460201101 11/1/2020, 10:32 AM View bp-32a77f9f-fa33-42d1-a85d-7fc090201101 11/1/2020, 10:32 AM View bp-e63d2212-86a6-414e-8cb7-673ec0201101 11/1/2020, 10:32 AM View bp-3c7a1f31-e2ab-47e0-a94b-75a6d0201101 11/1/2020, 10:32 AM View

more options

bp-ce5a3b7c-2c76-4b44-8f95-25f5b0201101 bp-32a77f9f-fa33-42d1-a85d-7fc090201101 bp-3c7a1f31-e2ab-47e0-a94b-75a6d0201101

Signature: OOM | small

MOZ_CRASH Reason (Sanitized) : MOZ_CRASH()

Crash Reason EXCEPTION_BREAKPOINT

nvwgf2umx_cfg.dll = NVIDIA D3D10 drivers = NVIDIA Corporation

xul.dll = Firefox +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ bp-e81b7af4-ff65-4d69-a829-1da460201101 Signature: OOM | large | NS_ABORT_OOM | mozilla::dom::CharacterData::GetData

MOZ_CRASH Reason (Sanitized) :MOZ_CRASH(OOM)

Crash Reason EXCEPTION_BREAKPOINT

nvwgf2umx_cfg.dll = NVIDIA D3D10 drivers = NVIDIA Corporation

This is for Sumo's Related Bugs 1660348 NEW --- Crash in [@ OOM | large | NS_ABORT_OOM | mozilla::dom::CharacterData::GetData] ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ bp-e63d2212-86a6-414e-8cb7-673ec0201101 Signature: OOM | large | mozalloc_abort | moz_xmalloc | mozilla::detail::HashTable<T>::changeTableSize | mozilla::cyclecollector::HoldJSObjectsImpl

MOZ_CRASH Reason (Sanitized) : MOZ_CRASH()

Crash Reason EXCEPTION_BREAKPOINT

This is for Sumo's Related Bugs 1644096 RESOLVED DUPLICATE Crash in [@ OOM | large | mozalloc_abort | moz_xmalloc | mozilla::detail::HashTable<T>::changeTableSize | mozilla::cyclecollector::HoldJSObjectsImpl]

1333035 NEW --- Crash in OOM | large | NS_ABORT_OOM | mozilla::cyclecollector::HoldJSObjectsImpl

more options

See if there are updates for your graphics drivers https://support.mozilla.org/en-US/kb/upgrade-graphics-drivers-use-hardware-acceleration


https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-slow-how-make-it-faster

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-uses-too-many-cpu-resources-how-fix

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-uses-too-much-memory-ram

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-hangs-or-not-responding

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-takes-long-time-start-up

https://support.mozilla.org/en-US/kb/quick-fixes-if-your-firefox-slows-down


MemTest LAST UPDATED : 12/04/2020 Could you please run a tool from http://memtest.org/ in order to check the integrity of your RAM?

You will need a thumb or disk drive to install it on.


Do you let Windows handle the page file or did you set a fixed size ? If you use a fixed size for the page file then try the former and let Windows handle the page file.

more options

Thanks for your reply. I did just update the game-ready graphics driver, but this was the second time in a week or so that the driver needed to be updated. The page file is set to "Automatically manage paging file size for all drives"

I am looking into the RAM integrity issue now

more options

Here are the results of the RAM test

more options

I called for more help.

more options

bp-ab2432a2-c35a-457e-85b8-7ac2a0201110 11/9/2020, 10:16 PM View bp-804e40ca-f308-45a5-97f9-7ea1d0201110 11/9/2020, 10:16 PM View bp-db468082-4c84-46a7-88b4-4c1e00201110 11/9/2020, 10:15 PM View bp-aa51e716-3347-474a-8243-1dcfb0201110 11/9/2020, 10:07 PM View bp-55a4f2eb-7ab0-4ce9-99fd-243140201110 11/9/2020, 10:07 PM View bp-d3101b52-2554-47e6-87c2-a7a180201110 11/9/2020, 10:07 PM View bp-eea97b9f-f8d0-43f5-8f2d-c9a050201110 11/9/2020, 10:07 PM View bp-3d69eb0e-fa93-4ed0-a30d-1a09d0201110 11/9/2020, 10:07 PM View bp-5d0fb8b6-098c-4b8e-a2f9-6e59e0201110 11/9/2020, 10:07 PM View