Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

need to weed downloads

  • 5 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 22 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από tripichick

more options

Awesome Partner takes thousands of bird pics. I store then on Google drive. How can I delete them from Downloads? Is there a bulk delete command? I'm using Firefox on a Linux computer.

thx.

Awesome Partner takes thousands of bird pics. I store then on Google drive. How can I delete them from Downloads? Is there a bulk delete command? I'm using Firefox on a Linux computer. thx.
Συνημμένα στιγμιότυπα

Επιλεγμένη λύση

Do you want to remove them from Firefox's downloads list (Ctrl+J list) or from your Downloads folder on disk? I don't think deleting them from Firefox's downloads list will actually remove them from disk, but I guess you could test it.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

Επιλεγμένη λύση

Do you want to remove them from Firefox's downloads list (Ctrl+J list) or from your Downloads folder on disk? I don't think deleting them from Firefox's downloads list will actually remove them from disk, but I guess you could test it.

more options

Downloads that appear in the Download folder are history items, so if all these items come from a shared internet location then you can do a search for this file path in the history and remove them there. This is only about removing them in Firefox from the history and doesn't affect the files you downloaded and saved on the hard drive like posted above.

more options

thx all. any way to just delete the fie name? I post the pics to Google sites. Takes forever to scroll throgh all those files to upload the pics.

https://sites.google.com/d/1dLyhszTtBqlUrDcYDxm-Yf_ASOJ9CJ92/p/1lSe4DoN7TJklMl-Wxd3zdJkFi1Npy0mZ/edit

more options

The URL in your reply triggered the site's link moderation feature. Your post should appear eventually.

Meanwhile, if you go to your regular file browser and sort the Downloads folder by date, perhaps you can bulk move older files into a subfolder so they aren't in your face when trying to find things.

(As a Windows user, I can't provide specific steps for Linux file browsers...)