Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Master Password to not be asked all the time

  • 6 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 367 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Caroline

more options

How can i set firefox to not ask me every day to enter my master password but only when someone wants to see a password ?

How can i set firefox to not ask me every day to enter my master password but only when someone wants to see a password ?

Επιλεγμένη λύση

Quote: We all use same account

Is this the same Windows account or the same Firefox account ?


If all use the same Firefox profile folder then all need to enter the primary password if they need to start Firefox. If they use the same profile and thus can have access to the same logins in Lockwise then you can consider to leave Firefox open and possibly use "Clear Recent History". If the other use their own profile then they will have their own primary password.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (6)

more options

Are you possibly using Sync to sync the logins as that can be a reason to ask for the Primary/Master Password on startup ?

This is because the credentials to login to the Sync account are stored in the Password Manager and you need to unlock the passwords to be able to reconnect.

more options

Every time ? I have 5 computers were people work every day. I have to put everyday the password to each one of them ?

more options

If you close Firefox on a computer (device) then you need to enter the primary password if you restart Firefox. If others use the same Windows user account and the same Firefox profile then there are no other options.

more options

We all use same account. If i enter the primary password in one of them will also the others need it ?

more options

Επιλεγμένη λύση

Quote: We all use same account

Is this the same Windows account or the same Firefox account ?


If all use the same Firefox profile folder then all need to enter the primary password if they need to start Firefox. If they use the same profile and thus can have access to the same logins in Lockwise then you can consider to leave Firefox open and possibly use "Clear Recent History". If the other use their own profile then they will have their own primary password.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη cor-el

more options

I'm constantly being asked for the primary password ... seems like every 10 min or so. How do I fix it where it stops asking all the time, and just asks when I first logon?