Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

how to ascertain whether my ISP can view my browsing data-network settings

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 26 προβολές
more options

I have selected Enabel DNS over HTTPS option in the Network Settings box. However, I want to ensure that my ISP has no access to my browsing data, so I went to the page https://1.1.1.1/help The results in that page are: Debug Information Connected to 1.1.1.1 Yes Using DNS over HTTPS (DoH) Yes Using DNS over TLS (DoT) No Using DNS over WARP No AS Name Cloudflare AS Number 13335 Cloudflare Data Center BOM Connectivity to Resolver IP Addresses 1.1.1.1 Yes 1.0.0.1 Yes 2606:4700:4700::1111 Yes 2606:4700:4700::1001 Yes

Further in the https://1.1.1.1 main page somewhere it says that even if DNS is enbled, the ISP can still see my data and sell it etc., and recommends some WARP option. 1. What should I do to ensure that my ISP has no access to my browsing details 2. What do the above data mean, especially Using DNS over TLS (DoT) No (and) Using DNS over WARP No my url is https://1.1.1.1/help#eyJpc0NmIjoiWWVzIiwiaXNEb3QiOiJObyIsImlzRG9oIjoiWWVzIiwicmVzb2x2ZXJJcC0xLjEuMS4xIjoiWWVzIiwicmVzb2x2ZXJJcC0xLjAuMC4xIjoiWWVzIiwicmVzb2x2ZXJJcC0yNjA2OjQ3MDA6NDcwMDo6MTExMSI6IlllcyIsInJlc29sdmVySXAtMjYwNjo0NzAwOjQ3MDA6OjEwMDEiOiJZZXMiLCJkYXRhY2VudGVyTG9jYXRpb24iOiJCT00iLCJpc1dhcnAiOiJObyIsImlzcE5hbWUiOiJDbG91ZGZsYXJlIiwiaXNwQXNuIjoiMTMzMzUifQ==

I have selected Enabel DNS over HTTPS option in the Network Settings box. However, I want to ensure that my ISP has no access to my browsing data, so I went to the page https://1.1.1.1/help The results in that page are: Debug Information Connected to 1.1.1.1 Yes Using DNS over HTTPS (DoH) Yes Using DNS over TLS (DoT) No Using DNS over WARP No AS Name Cloudflare AS Number 13335 Cloudflare Data Center BOM Connectivity to Resolver IP Addresses 1.1.1.1 Yes 1.0.0.1 Yes 2606:4700:4700::1111 Yes 2606:4700:4700::1001 Yes Further in the https://1.1.1.1 main page somewhere it says that even if DNS is enbled, the ISP can still see my data and sell it etc., and recommends some WARP option. 1. What should I do to ensure that my ISP has no access to my browsing details 2. What do the above data mean, especially Using DNS over TLS (DoT) No (and) Using DNS over WARP No my url is https://1.1.1.1/help#eyJpc0NmIjoiWWVzIiwiaXNEb3QiOiJObyIsImlzRG9oIjoiWWVzIiwicmVzb2x2ZXJJcC0xLjEuMS4xIjoiWWVzIiwicmVzb2x2ZXJJcC0xLjAuMC4xIjoiWWVzIiwicmVzb2x2ZXJJcC0yNjA2OjQ3MDA6NDcwMDo6MTExMSI6IlllcyIsInJlc29sdmVySXAtMjYwNjo0NzAwOjQ3MDA6OjEwMDEiOiJZZXMiLCJkYXRhY2VudGVyTG9jYXRpb24iOiJCT00iLCJpc1dhcnAiOiJObyIsImlzcE5hbWUiOiJDbG91ZGZsYXJlIiwiaXNwQXNuIjoiMTMzMzUifQ==