Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

remove google, Bing, eBay, & etc add on

more options

How may I remove a group of Add On from google, Bing, eBay, & etc add on. They show up when I do Troubleshooting Information and I see no way to remove them.

Are the needed? I do not use Google, Bing, eBay normally.

How may I remove a group of Add On from google, Bing, eBay, & etc add on. They show up when I do Troubleshooting Information and I see no way to remove them. Are the needed? I do not use Google, Bing, eBay normally.
Συνημμένα στιγμιότυπα

Επιλεγμένη λύση

Hi Taz-D, the extensions with @search.mozilla.org are built-in to a large Firefox program file. They are not separate files that can be deleted.

You can manage where they appear using the "One-click Search Engines" section of the Preferences page. See: Change your default search settings in Firefox

I suggest simply unchecking them and not removing all of them. Some users have reported that if they remove all of the built-in search engines, Firefox always restores all of them at the next update.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi Taz-D, the extensions with @search.mozilla.org are built-in to a large Firefox program file. They are not separate files that can be deleted.

You can manage where they appear using the "One-click Search Engines" section of the Preferences page. See: Change your default search settings in Firefox

I suggest simply unchecking them and not removing all of them. Some users have reported that if they remove all of the built-in search engines, Firefox always restores all of them at the next update.