Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox download location error

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 11 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Wesley Branton

more options

I have been facing this problem for quite sometimes. I have set the download location of Firefox browser to the Download folder of my laptop /home/inferni/Downloads. But sometimes when I download any file the file gets downloaded to a different location of my laptop /tmp/mozilla_inferni0/<filename> . This gets really annoying when I have to work on the file and it is nowhere to be found in the download location of my laptop and then I have to open the browser and track the file via the download section.

I tried to reset the download location and even reinstalled the browser but of no use. Earlier I used to work on ubuntu 18.04 LTS and then I switched to Fedora 32 but still the problem persists.

Thank you!

I have been facing this problem for quite sometimes. I have set the download location of Firefox browser to the Download folder of my laptop /home/inferni/Downloads. But sometimes when I download any file the file gets downloaded to a different location of my laptop /tmp/mozilla_inferni0/<filename> . This gets really annoying when I have to work on the file and it is nowhere to be found in the download location of my laptop and then I have to open the browser and track the file via the download section. I tried to reset the download location and even reinstalled the browser but of no use. Earlier I used to work on ubuntu 18.04 LTS and then I switched to Fedora 32 but still the problem persists. Thank you!

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

When the download window appears, are you selecting to open the file or save the file?

If you select open (or have set Firefox to automatically open a certain file type in a program using the Applications section of the Firefox settings), it's saved to the temporary folder on your computer, not the regular download location.