Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Silent Print

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 28 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Jonathan Watt

more options

My understanding is when silent print is enabled by print.always_print_silent, browser will take default printer.here default printer value get from print_printer. if print_printer value is empty , it will take from system default printer. so if i change the default printer dynamically , browser will automatically detects the printer. Am I right?

My understanding is when silent print is enabled by''' print.always_print_silent''', browser will take default printer.here default printer value get from '''print_printer'''. if print_printer value is empty , it will take from system default printer. so if i change the default printer dynamically , browser will automatically detects the printer. Am I right?

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

The first time you print, Firefox will save the printer that was used to print_printer, even if you have print.always_print_silent set. After that point, Firefox will use the printer saved to print_printer, not the system default printer. The only way you can prevent Firefox saving the printer name to print_printer is to set print.save_print_settings to false, but that will prevent Firefox saving any print settings, not just print_printer.

It is possible that you can get Firefox to do what you want (it's not clear exactly what you want, though) by printing once without print.always_print_silent set (to get Firefox to store most print settings), then remove print_printer, set print.always_print_silent = true and print.save_print_settings = false. It may then use the system default printer but still pick up useful print defaults from the rest of the saved prefs. However, I have not tested whether this works. It also has the risk that some of the print settings that have been saved to prefs are not actually valid with the new system default printer.