Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

opening url in specified firefox profile from command line

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 29 προβολές
more options

Hi,

is there a way how i can let firefox open a link in new tab from command line for specified profile? Ideally in a way in which it doesn't matter, whether firefox is already running or not

I know I can do something like: firefox --new-tab 'https://www.google.com' this works no matter whether firefox is already running (just add new tab) or it's not (open firefox and add tab)

But what I want to achieve is something like this: firefox -P myProfile --new-tab 'https://www.google.com where myProfile is existing profile.

This works unless firefox is running with that profile (opens new instance). But if it's already running i get the error message (Firefox is already running but it's not responding. To use firefox you must first close the existing firefox process, restart your device, or use a different profile). I tried it with/without --no-remote options but it didn't help

I want this for a script that should open pages automatically but not in the default profile. And it should be able to work even if the profile is already running.

Thanks for any advice, Jaymes

Πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να απαντήσετε στις δημοσιεύσεις. Παρακαλούμε ξεκινήστε μια νέα ερώτηση, αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό.