Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Problem with @ sign in forms

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 22 προβολές
more options

Hello, I have the problem that when filling out "email" in a form on a website everytime I write the @-sign everything written in front of it get's deleted. I found out that when I press the "Alt-Gr"-key the word I wrote get's marked and of course then the @ deletes the marked word. How can I keep "Alt-Gr" from marking the active word? :-) Also the same word marking happens when pressing the "Alt"-key. The same happens in Thunderbird when trying to write a new email. I'm working with Ubuntu, but I doubt it has to do with Ubuntu, because when filling out a form in Opera it works just fine. Any help appreciated! Cheers! Formicula

Πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να απαντήσετε στις δημοσιεύσεις. Παρακαλούμε ξεκινήστε μια νέα ερώτηση, αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό.