Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Probleem bij emailprogramma

 • 1 απάντηση
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 1 προβολή
 • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Geachte,

Heb al een tijd te maken met volgende foutmelding in mijn Telenet Webmail, zijnde ... 'Niet beveiligd' - mail.telenet.be/zimbra....

Heb reeds contact genomen met Microsoft Windows 10 Ondersteuningsteam, met Telenet zelf, met mijn pc verkoper/IT-er, maar niemand is blijkbaar in staat dit probleem op te lossen, want vandaag krijg ik die foutmelding nog steeds te zien in Telenet Webmail.

Wie kan voor dé oplossing nu zorgen ?

Dank bij voorbaat voor feedback.


Met vriendelijke groeten, Freddy Van De Velde

Geachte, Heb al een tijd te maken met volgende foutmelding in mijn Telenet Webmail, zijnde ... 'Niet beveiligd' - mail.telenet.be/zimbra.... Heb reeds contact genomen met Microsoft Windows 10 Ondersteuningsteam, met Telenet zelf, met mijn pc verkoper/IT-er, maar niemand is blijkbaar in staat dit probleem op te lossen, want vandaag krijg ik die foutmelding nog steeds te zien in Telenet Webmail. Wie kan voor dé oplossing nu zorgen ? Dank bij voorbaat voor feedback. Met vriendelijke groeten, Freddy Van De Velde
Συνημμένα στιγμιότυπα

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Are you using the https:// protocol ?


If you use extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) that can block content (Adblock Plus, NoScript, Disconnect, Ghostery, Privacy Badger, uBlock Origin) always make sure such extensions do not block content.

Firefox shows a purple shield instead of a gray shield at the left end of the location/address bar in case Enhanced Tracking Protection is blocking content. You can click shield icon for more detail and possibly disable the protection. You can check the Web Console for messages about blocked content.


You can try these steps in case of issues with web pages:

You can reload web page(s) and bypass the cache to refresh possibly outdated or corrupted files.

 • hold down the Shift key and left-click the Reload button
 • press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
 • press "Command + Shift + R" (Mac)

Clear the Cache and remove the Cookies for websites that cause problems via the "3-bar" Firefox menu button (Options/Preferences).

"Remove the Cookies" for websites that cause problems:

 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: "Manage Data"

"Clear the Cache":

 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data -> Clear Data -> Cached Web Content: Clear

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or userChrome.css is causing the problem.

 • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
 • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window

You can remove all data stored in Firefox for a specific domain via "Forget About This Site" in the right-click context menu of an history entry ("History -> Show All History" or "View -> Sidebar -> History").

Using "Forget About This Site" will remove all data stored in Firefox for this domain like history and cookies and passwords and exceptions and cache, so be cautious. If you have a password or other data for that domain that you do not want to lose then make sure to backup this data or make a note.

You can't recover from this 'forget' unless you have a backup of involved files.

If you revisit a 'forgotten' website then data for that website will be saved once again.