Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

one certain tab consistenly crashes

  • 9 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 40 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

cant load the wells fargo advisors login page after rebooting. it worked fin before the reboot. crash reports have been submitted

cant load the wells fargo advisors login page after rebooting. it worked fin before the reboot. crash reports have been submitted

Επιλεγμένη λύση

The crashes are font related issues as you can see by the signature.

  • Firefox 78.0.1 Crash Report [@ TrueTypeFontMetricsBuilder::GetBlackBox ]

So you need to check your fonts and possibly try other default fonts.

What page is in this tab ?


You can try to disable hardware acceleration in Firefox.

Close and restart Firefox after modifying the setting for changes to take effect.

You can check if there is an update for your graphics display driver and check for hardware acceleration related issues.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (9)

more options

Please provide a public link (no password) that we can check out. No Personal Information Please !


In the address bar, type about:crashes<enter>. Note: If any reports do not have BP- in front of the numbers/letters, click it to submit them.

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.

Using your mouse, mark the most recent 7 - 10 Submitted crash reports, and copy them. Now go to the reply box and paste them in.

aboutcrashesFx57

For more help on crash reports, see; https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-asking-support

more options

These were posted another thread:

I submitted this earlier and received and answer. i was told to go to the reply box but didn't see it. these are the last few crash report that FredMcd asked for bp-a6646b0f-3eb0-4ff1-a09f-d50ba0200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-b6a16816-cea8-4881-b7b2-d6f580200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-2aa59490-1519-485f-98c2-ff7b40200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-36dabe9a-29a8-49e9-aad3-d2c040200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-581a7455-6f92-4c7c-a5e8-6e1cc0200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-9c702891-73cf-4dec-be78-373770200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-34b1075d-64b3-41f1-a321-c77680200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-6a8a1e29-0ac0-4494-9737-0fa980200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-f2d609a0-1458-4c99-9362-8250e0200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-f543d131-8517-46cd-8b11-5ea980200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-0c057fb1-2417-44cd-b848-3003a0200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-5b5c2788-c4f4-41e0-9640-244400200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-6d8d2d84-0491-4082-bd8c-237ca0200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-8043ca9e-4021-4cc6-adb1-8c6140200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-80eac58b-e7c0-4853-9807-5dc8b0200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-1e78f58b-dc55-49d4-9911-f60190200916
more options

Sorry. Those reports are too old to be useful.

more options

bp-a6646b0f-3eb0-4ff1-a09f-d50ba0200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-b6a16816-cea8-4881-b7b2-d6f580200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-2aa59490-1519-485f-98c2-ff7b40200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-36dabe9a-29a8-49e9-aad3-d2c040200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-581a7455-6f92-4c7c-a5e8-6e1cc0200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-9c702891-73cf-4dec-be78-373770200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-34b1075d-64b3-41f1-a321-c77680200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-6a8a1e29-0ac0-4494-9737-0fa980200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-f2d609a0-1458-4c99-9362-8250e0200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-f543d131-8517-46cd-8b11-5ea980200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-0c057fb1-2417-44cd-b848-3003a0200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-5b5c2788-c4f4-41e0-9640-244400200916 9/16/2020, 12:00 PM

from today

more options

bp-e9ae01a5-9531-4bf6-bcd6-513780200916

more options

Last reply by bmncool1 2 hours ago

more options

Product Firefox Release Channel beta Version 81.0rc1 Build ID 20200914232702 (2020-09-14) Buildhub data OS Windows 7 OS Version 6.1.7601 Service Pack 1


bp-e9ae01a5-9531-4bf6-bcd6-513780200916 Signature: TrueTypeFontMetricsBuilder::GetBlackBox

Crash Reason EXCEPTION_IN_PAGE_ERROR_READ / STATUS_DEVICE_DATA_ERROR

mbae.dll = Malwarebytes Anti-Exploit

This is for Sumo's Related Bugs 1356399 NEW --- Crash in TrueTypeFontMetricsBuilder::GetBlackBox

1348749 RESOLVED WONTFIX Crash in in TrueTypeFontMetricsBuilder::GetBlackBox when googling a particular search query

more options

Update Malwarebytes. If the problem continues, disable it.

more options

Επιλεγμένη λύση

The crashes are font related issues as you can see by the signature.

  • Firefox 78.0.1 Crash Report [@ TrueTypeFontMetricsBuilder::GetBlackBox ]

So you need to check your fonts and possibly try other default fonts.

What page is in this tab ?


You can try to disable hardware acceleration in Firefox.

Close and restart Firefox after modifying the setting for changes to take effect.

You can check if there is an update for your graphics display driver and check for hardware acceleration related issues.