Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Google's pop-up over searches on Firefox 80.0.1

  • 10 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 24 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από esa_jf88

more options

Hi, How can I get rid out of this "pop-up" from Google (attach) which is now always popping over my browsing search, without open one Google's account ? Cookies block on Firefox 80.0.1 does nothing on this issue ... What to do ? KR Thanks !

Συνημμένα στιγμιότυπα

Όλες οι απαντήσεις (10)

more options

Go to the Mozilla Add-ons Web Page {web Link} (There’s a lot of good stuff here) and search for a good ad blocker.

more options

Hi Fred, Thanks for advise. I already tried some Add-on blockers without any success. I don't understand if it happens with more users, if it's a malware (not detected here with several SW) or if it's a new "joke" from Google ... Is it a Googles Pop-up ? As soon as I write any search it opens and doesn't give me any chance to use Google search at moment because is always appearing over screen. I hope to find a solution or I must use another search motor or install Chrome which I hate ! KR Joe //

more options

You could complain to Google,

What happens if you click on no?

more options

They don't give that choice. Only create/use a Google account or read info accept At moment I found that I can use Google's search turning my Java off ... Google is only difficulting life. Is this a problem with otherFirefox users ? Do you know any direct contact mail with Mozilla developers ? KR Joe

more options

I called for more help.

more options

OK. Thanks v.m. Fred. I'm trying to find where is the problem and a possible solution too, but I'm not a R&D software expert ... KR Joe

more options

Hello!

This seems to only happen when one is not logged in to a Google account. I would suggest stop using Google all in all and switch to less spammy and more secure search engines like DuckDuckGo, Startpage, Qwant or the metasearch engine Searx.

more options

Hi, Thanks for answer. I full agree. After my tests I think Google wants to get inside our life, get back-ups of our private info, and force us to be blind "clients" ... Everybody, let's change our search engine. Let's move out of Google !!!

Mozzilla Firefox : Please be so kind to full block all these sick Google's actions ! Stay free and clean for your users ! Thanks and regards. Joe //

more options

If you want to leave feedback for Firefox developers, you can go to the Firefox Help menu and select Submit Feedback... or use this link. Your feedback gets collected by a team of people who read it and gather data about the most common issues.

more options

Thanks Fred for your kindness. I'll contact them with feedback on the issue. Regards, Joe //