Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

i hate the new firefox interface

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 71 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από bsadino25

more options

is there any way to change tab icon progress ?

i like old spinner . I feel weird to see the new loading indicator

is there any way to change tab icon progress ? i like old spinner . I feel weird to see the new loading indicator
Συνημμένα στιγμιότυπα

Επιλεγμένη λύση

If you want more animations in Firefox, it is possible to override your system-level animation preference with a manually created Firefox preference. You can try this:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box in the page, type or paste the new preference name

ui.prefersReducedMotion

If this preference was already created and shows a value of 1, skip to step (4).

(3) On the bar with the preference name, click the radio button next to Number and click the + button to add the preference. Then Firefox should display the new value.

(4) Set the value to 0 (double-click to edit if necessary) and click the blue checkmark button or press Enter to save the change.

That should bring back the ping-ponging dots. Does it work on yours?

If by "old spinner" you meant you wanted the circling arrow tab throbber back, there's a different approach for that.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

hi, this is not the default look and will only happen if you have set the option that you prefer reduced animations on the level of your operating system.

more options

Επιλεγμένη λύση

If you want more animations in Firefox, it is possible to override your system-level animation preference with a manually created Firefox preference. You can try this:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box in the page, type or paste the new preference name

ui.prefersReducedMotion

If this preference was already created and shows a value of 1, skip to step (4).

(3) On the bar with the preference name, click the radio button next to Number and click the + button to add the preference. Then Firefox should display the new value.

(4) Set the value to 0 (double-click to edit if necessary) and click the blue checkmark button or press Enter to save the change.

That should bring back the ping-ponging dots. Does it work on yours?

If by "old spinner" you meant you wanted the circling arrow tab throbber back, there's a different approach for that.

more options

Thanks jscher2000 it works