Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

firefox crashes

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 7 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από pjlueck

more options

My FireFox browser crashes..... 4 different ways.... one tab at a time, all tabs, all windows, and program crash.... All way too often.

what do I do?

Pat Lueck

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

In the address bar, type about:crashes<enter>. Note: If any reports do not have BP- in front of the numbers/letters, click it to submit them.

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.

Using your mouse, mark the most recent 7 - 10 Submitted crash reports, and copy them. Now go to the reply box and paste them in.

aboutcrashesFx57

For more help on crash reports, see; https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-asking-support

more options

Report ID Date Crashed eb60cd14-02a7-482c-9b1b-2a491fa4332c 9/9/2020, 9:42 PM 5c03efdc-346d-4ddd-a1ae-c4ff180c2493 9/9/2020, 8:11 PM c05ff394-a2aa-4488-9d0a-f1818a1fc36e 9/9/2020, 4:59 PM e7051f76-aecd-404a-903b-ea6ea0a668dc 9/8/2020, 4:10 PM ceaa1fa7-14a1-4a1c-88c2-1ab976e3b6b9 9/8/2020, 4:09 PM 5fff7148-b3b6-4f2b-bc2b-d9e58e3eed26 9/8/2020, 3:58 PM 923e588e-4cbe-493e-a383-e4030a68c5e7 9/7/2020, 8:47 PM f93081e9-6375-487a-ac26-dfeafe05d724 9/7/2020, 4:01 PM 9ce7fbd9-6222-4712-9b1e-a61897a7b97c 9/7/2020, 4:01 PM 33396dbf-2abf-4e0c-90ad-e666f2c45cc3 9/7/2020, 3:59 PM ed67ad0c-7cab-47ba-a432-9fcce06842aa 9/5/2020, 3:58 PM 0e247966-35cd-43fe-a615-4bfa05469f4f 9/5/2020, 3:30 PM 1cf8b102-91bf-4370-b00f-e963c0c37441 9/5/2020, 3:00 PM cb048aca-bc86-4770-afe2-6ad984a5a9c2 9/5/2020, 3:45 AM