Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Files other than audio and video is dowloaded as simply "file"

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 7 προβολές
more options

While downloading applications and such through mozilla, the files downloaded are simply named "download" and the type of file is "file" instead of "application" as it was supposed to be. Changing the format of the file manually does solve the problem but I want to know why is this happening as I didn't face this problem before.

While downloading applications and such through mozilla, the files downloaded are simply named "download" and the type of file is "file" instead of "application" as it was supposed to be. Changing the format of the file manually does solve the problem but I want to know why is this happening as I didn't face this problem before.