Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

printing all blank pages from FF 81.0b5 only, other apps print fine (Win7-32)

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
more options

ff 81.0b5, last updated 03 sep 20. problem: after 9 reliable years, Canon ImageClass MF3240 printer suddenly started printing ALL blank pages when printing from FF. printer knows how many pages to print, just they are all blank. printer runs *normally* off Tbird, Notepad, Adobe Acrobat, etc., and also from another browser (Opera). yesterday i noticed for the first time that when i call for a print of a web page (FF), i get a really weird looking Print Preview page that i have never seen before. after choosing which pages i want to print (Custom), i click print and it spends a long time sending the print job to printer. then i get all blank pages. sometimes the Preview page on the display goes blank, too. sometimes i get a popup error message 'there was an error in printing' OWTTE. the directions in FF Help for printing are obviously written for the Print preview Page i WAS seeing before yesterday 03 Sep 20. they do NOT reflect the choices shown on the new, strange-looking Print Preview.

what i'v done so far re-start FF re-start FF in Safe re-start computer read Troubleshooting Info in about:support https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-printing-problems-firefox -completed steps 1-9 "reset FF printer setting" completed steps 1-4 haven't yet had the nerve to "Reset ALL FF printer settings" (too scared to mess with the prefs.js file, so far)


any ideas? thanks

Πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να απαντήσετε στις δημοσιεύσεις. Παρακαλούμε ξεκινήστε μια νέα ερώτηση, αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό.