Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Stopping automatic pdf downloads on Firefox using MacOS

more options

It does not matter how many times I change this setting in preferences to "Open in Firefox" I still get this pop-up every time I click a pdf.

It also does not matter how many times I select "open with preview" and click "Do this automatically for files..." box. Every time I click the next pdf the same thing pops up!?!?!?!

And additionally no matter my selection I make ends up leading to a pdf being downloaded automatically.

This is beyond frustrating. Please help.

It does not matter how many times I change this setting in preferences to "Open in Firefox" I still get this pop-up every time I click a pdf. It also does not matter how many times I select "open with preview" and click "Do this automatically for files..." box. Every time I click the next pdf the same thing pops up!?!?!?! And additionally no matter my selection I make ends up leading to a pdf being downloaded automatically. This is beyond frustrating. Please help.
Συνημμένα στιγμιότυπα

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Are there sites where it works and sites where it doesn't?

When sending a download, sites set multiple HTTP headers. Sites can set two of these to trigger the download dialog, bypassing Firefox's automatic handling of downloads:

(1) Content-Disposition

If a server sends a Content-Disposition header set to attachment, which bypasses viewing in a tab, Firefox will always show the download dialog.

(2) Content-Type

The setting on the Options/Preferences page is keyed to the content type application/pdf, not the .pdf file name extension. If the server sends a different content type, Firefox won't use the PDF instructions.

If you would consider using an add-on to address these issues, I have one here:

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/content-type-fixer/

When using a site that has this issue, click the Zzzz button to wake up the extension, then click the button again and select the "Follow my settings (inline)" option:

<center></center>

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη jscher2000 - Support Volunteer