Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Why must I sign in everytime I open firefox

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 205 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Crisy

more options

Simple question Why must I sign in everytime I open firefox. Never used to happen ?

Επιλεγμένη λύση

Hi mjtedclayton,

Websites remembering you and automatically log you on is stored in a cookie.

  • Create an allow cookie exception (Tools > Options > Privacy > Cookies: Exceptions) to keep such a cookie, especially for secure websites and if cookies expire when Firefox is closed.

Make sure that you do not run Firefox in Private Browsing mode.

Do not use Clear Recent History to clear the "Site Preferences" and the "Cookies" as this doesn't take exceptions into account, but removes all specified data.

Clearing "Site Preferences" clears all exceptions for cookies, images, pop-up windows, software installation, and passwords.


Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi mjtedclayton,

Websites remembering you and automatically log you on is stored in a cookie.

  • Create an allow cookie exception (Tools > Options > Privacy > Cookies: Exceptions) to keep such a cookie, especially for secure websites and if cookies expire when Firefox is closed.

Make sure that you do not run Firefox in Private Browsing mode.

Do not use Clear Recent History to clear the "Site Preferences" and the "Cookies" as this doesn't take exceptions into account, but removes all specified data.

Clearing "Site Preferences" clears all exceptions for cookies, images, pop-up windows, software installation, and passwords.


more options

I still have to wait for a sign in code. Why?? I use the same computer every time! And I go to "tools" and there is no drop down for Options. So no drop down for Privacy. No drop down for Cookies. I just want to open Firefox with my email and password. No Code.