Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Tabs playing video crash after a few minutes

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 26 προβολές
more options

While watching videos on Youtube or Twitch the Firefox tab will crash after a few minutes of playback. This issue still occurs in safe mode. Memtest86+ returns no errors. I am using Linux, and this issue has occurred under both Arch Linux and Manjaro. I am using an RX 580 with mesa version 20.1.5-1. I have not experiences similar crashes under Windows 10 or Ubuntu.

These are the crash ID's for the last few crashes:

bp-d6033ff9-157c-4837-9d64-ef5450200817 bp-73e5fbfc-5d3c-483a-97fa-1e0360200817 bp-0d6678b9-4e22-4325-a469-7a5490200817 bp-3700d475-2dc1-4a18-9f6b-401900200817 bp-b15e7e4f-adf3-4f6f-a0a4-15c360200817 bp-b7e22281-b185-4fff-89f3-730f60200817 bp-02ee703a-21bb-4d80-8d2d-35c050200817 bp-d9dd135d-be64-41d5-be8a-8a3e20200816