Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox crashing when loading new web pages

  • 13 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 32 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

Hello,

For the past several weeks, Firefox keeps crashing randomly when loading new web pages. It shuts down the whole browser window, not just a particular tab at a time. In the past few days, it has also started to crash when a web site has already been loaded.

I have deleted all history and have only kept my bookmarks and the following extensions but it still keeps crashing: - Facebook Container - Ghostery - Privacy Ad Blocker - LastPass: Free Password Manager - uBlock Origin

I also have two disabled extensions. Not sure if they would affect anything?

Is my next step just uninstalling and reinstalling all extensions? Please let me know what else I could try!

Thank you in advance!

Liz

Hello, For the past several weeks, Firefox keeps crashing randomly when loading new web pages. It shuts down the whole browser window, not just a particular tab at a time. In the past few days, it has also started to crash when a web site has already been loaded. I have deleted all history and have only kept my bookmarks and the following extensions but it still keeps crashing: - Facebook Container - Ghostery - Privacy Ad Blocker - LastPass: Free Password Manager - uBlock Origin I also have two disabled extensions. Not sure if they would affect anything? Is my next step just uninstalling and reinstalling all extensions? Please let me know what else I could try! Thank you in advance! Liz

Όλες οι απαντήσεις (13)

more options

In the address bar, type about:crashes<enter>. Note: If any reports do not have BP- in front of the numbers/letters, click it to submit them.

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.

Using your mouse, mark the most recent 7 - 10 Submitted crash reports, and copy them. Now go to the reply box and paste them in.

aboutcrashesFx57

For more help on crash reports, see; https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-asking-support

more options

Hi FredMcD, Thanks for the reply! It looks like I only have 3 crash reports since I cleared all history:

bp-5519e8cb-cb67-45b0-849e-c0a830200815 bp-2ac6ed52-ea5c-4d9b-8042-4ef540200815 bp-015100d9-f231-4372-8b02-bee430200806

more options

Hello,

Just checking in if anyone has had a chance to look at the crash reports. I've had Firefox crash several times since I made the above post, but it doesn't seem to be making any new crash reports as I still only see the three I posted above.

Thank you for your help!

Liz

more options

Sorry for the delay. Because of scamming messages, all posts get inspected before they show up.

more options

Mon, 27 Apr 2020 20:08:56 GMT bp-5519e8cb-cb67-45b0-849e-c0a830200815 Signature: EMPTY: no crashing thread identified; ERROR_NO_MINIDUMP_HEADER +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Thu, 16 Jul 2020 10:50:01 GMT bp-2ac6ed52-ea5c-4d9b-8042-4ef540200815 Signature: onepin-opensc-pkcs11.dll | SECMOD_UpdateSlotList +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Mon, 03 Aug 2020 16:37:51 GMT bp-015100d9-f231-4372-8b02-bee430200806 Signature: onepin-opensc-pkcs11.dll | SECMOD_UpdateSlotList

Crash Reason EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION_READ

onepin-opensc-pkcs11.dll = OpenSC Project

This is for Sumo's Related Bugs 1560486 RESOLVED INVALID firefox closes suddenly without crash (Estonian e-Residency: onepin-opensc-pkcs11.dll)

more options

These reports are a bit old. I called for more help because of the issue in the crash.

more options

Hi FredMcD, thanks for keeping me posted! In the mean time my Firefox has crashed several times but does not seem to store any new crash data. I still only see the 3 crash reports that I posted earlier. Wondering if I should try to uninstall and reinstall in the mean time?

more options

You are several versions behind. Version 80.0.1, first offered to Release channel users on September 1, 2020

Did you want to stay with your current version? Firefox 79.0

more options

I'm on Version 80.0.1 since yesterday I think but it still crashed several times today.

more options

Please check this setting: Type about:preferences#advanced<enter> in the address bar. Select Data Choices. Turn on Enable Crash Reporter.

Note: For Firefox v56+ its; about:preferences#privacy Under Firefox Data Collection turn on Allow Firefox To Send Crash Reports.


How long before the browser crashes? Is this with all websites/pages, some, a few?

What were you doing at the time? surfing, watching a clip, reading something . . . .

more options

The option to allow Firefox to send crash reports has already been enabled but I still have no new crash reports.

The browser crashes within minutes of launching. It is completely random. For example, just 5 minutes ago I was checking the add-ons page and it crashed within 10 seconds of looking at it. When it crashes, the whole window just disappears (not just a tab at a time). Relaunching is quick and it will restore all tabs immediately and often remember that I am already logged in. I think it most often crashes when opening a new tab and starting to type in a partial web address before even starting to load a page, but sometimes it will crash a few seconds after a page has finished loading.

more options

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?

more options