Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

script not responding: chrome://browser/content/browser.js:3367

  • 6 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 7 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

How do I get rid of this error message as it just hungs the firefox browser. Firefox used to worked before and not it is just as slow or worse than the old Internet Explorer. I did the refresh and it does give you a sort off cleaned up instance and then as time go through, its back again. And yes, Firefox is my default browser.

How do I get rid of this error message as it just hungs the firefox browser. Firefox used to worked before and not it is just as slow or worse than the old Internet Explorer. I did the refresh and it does give you a sort off cleaned up instance and then as time go through, its back again. And yes, Firefox is my default browser.

Όλες οι απαντήσεις (6)

more options

When, how are you getting that message?

more options

When: randomly How: I don't know, it is why I asked the question.

I had my firefox browser openned for a while, while doing some other task. Then when I start to go back to use it, it shows this. Sometimes its a different value after the js, like in this screenshot.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη ronbo2000

more options

Most web pages have programs inside them called scripts. They monitor and perform whatever action is selected. Add-ons also make use of scripts.


Many have reported issues using the 64bit Firefox. Install the 32bit version from; Download Firefox For All languages And Systems {web link}

more options

I am already using the 32 bit version ver. 79.0. Is it a different version?

more options

There are differences but I don't know what.


If you want to reinstall Firefox, follow the instructions below. If you just want to remove it, disregard the install instructions.

Let’s do a full clean re-install;

Note: Firefox comes in three or more folders on all computers. They are;

Maintenance: (Programs Folder) <Windows Only> Firefox itself: (Programs Folder) And two folders in the profile of each user on the computer for each Firefox profile for that user.

If you remove the Firefox folder, the user profiles would not be affected.


Download Firefox For All languages And Systems {web link}

Save the file. Then Close Firefox.

Using your file browser, open the Programs Folder on your computer.

Windows: C:\Program Files C:\Program Files (x86) Note: Check Both Folders

Mac: Open the "Applications" folder. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-download-and-install-firefox-mac

Linux: Check your user manual. If you installed Firefox with the distro-based package manager, you should use the same way to uninstall it. See Install Firefox on Linux; https://support.mozilla.org/en-US/kb/install-firefox-linux

If you downloaded and installed the binary package from the Firefox download page, simply remove the folder Firefox in your home directory. http://www.mozilla.org/firefox#desktop ++++++++++++++++++++++++++++ Look for, and remove any Mozilla or Firefox program folders. Do not remove the Mozilla Thunderbird folder if there is one.

Do Not remove any profile folders.

After rebooting the computer, run a registry scanner if you have one. Then run the installer. +++++++++++++++++++++++++++ If there is a problem, start your Computer in safe mode and try again.

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Linux+Safe+Mode This shows how to Start all Computers in Safe Mode; Free Online Encyclopedia

more options

This is about the main JavaScript file that controls the browser window.

How many tabs and windows do you have ?