Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Saved login don't work properly

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 6 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από greek_soon

more options

When open this [[login page|https://exmail.qq.com]], Firefox will fill saved password , but Firefox asks me whether update password? ! I have not changed the password!

If i choose UPDATE, and view the saved password, it becomes '00000000', not the correct password.

it has been annoying for couple of weeks, but i don't know since which version. and i have tried to solve it as the 'Troubleshooting' recommend, but it's still there.

BTW, the password from Lockwise app on ios is correct, so this might be Firefox's problem.

thank you all!

````````` Application Basics


Name: Firefox Version: 79.0 Build ID: 20200727193539 Distribution ID: archlinux User Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0 OS: Linux 5.7.12-arch1-1 #1 SMP PREEMPT Fri, 31 Jul 2020 17:38:22 +0000 Multiprocess Windows: 1/1 Enabled by default Remote Processes: 6 Enterprise Policies: Inactive Google Location Service Key: Found Google Safebrowsing Key: Found Mozilla Location Service Key: Found Safe Mode: false

Crash Reports for the Last 3 Days


Firefox Features


Name: DoH Roll-Out Version: 1.3.0 ID: doh-rollout@mozilla.org

Name: Firefox Screenshots Version: 39.0.0 ID: screenshots@mozilla.org

Name: Form Autofill Version: 1.0 ID: formautofill@mozilla.org

Name: Web Compat Version: 12.0.0 ID: webcompat@mozilla.org

Name: WebCompat Reporter Version: 1.3.0 ID: webcompat-reporter@mozilla.org

Remote Processes


Type: Web Content Count: 3 / 8

Type: Extension Count: 1

Type: Privileged About Count: 1

Type: Preallocated Count: 1

Add-ons


Name: Amazon.com Type: extension Version: 1.1 Enabled: true ID: amazondotcom@search.mozilla.org

Name: Bing Type: extension Version: 1.1 Enabled: true ID: bing@search.mozilla.org

Name: Code Injector Type: extension Version: 0.3.2 Enabled: true ID: {b12a78ef-3319-45fa-800e-a7efa56b6da4}

Name: Cookie Quick Manager Type: extension Version: 0.5rc2 Enabled: true ID: {60f82f00-9ad5-4de5-b31c-b16a47c51558}

Name: Disable JavaScript Type: extension Version: 2.3.1 Enabled: true ID: {41f9e51d-35e4-4b29-af66-422ff81c8b41}

Name: DuckDuckGo Type: extension Version: 1.0 Enabled: true ID: ddg@search.mozilla.org

Name: EPUBReader Type: extension Version: 2.0.13 Enabled: true ID: {5384767E-00D9-40E9-B72F-9CC39D655D6F}

Name: Google Type: extension Version: 1.0 Enabled: true ID: google@search.mozilla.org

Name: Google search link fix Type: extension Version: 1.6.10 Enabled: true ID: jid0-XWJxt5VvCXkKzQK99PhZqAn7Xbg@jetpack

Name: Notes by Firefox Type: extension Version: 4.3.5 Enabled: true ID: notes@mozilla.com

Name: SearchPreview Type: extension Version: 12.9 Enabled: true ID: {EF522540-89F5-46b9-B6FE-1829E2B572C6}

Name: Wikipedia (en) Type: extension Version: 1.0 Enabled: true ID: wikipedia@search.mozilla.org

Graphics


Features Compositing: Basic Asynchronous Pan/Zoom: wheel input enabled; scrollbar drag enabled; keyboard enabled; autoscroll enabled WebGL 1 Driver WSI Info: GLX 1.4 GLX_VENDOR(client): Mesa Project and SGI GLX_VENDOR(server): SGI Extensions: GLX_ARB_create_context GLX_ARB_create_context_no_error GLX_ARB_create_context_profile GLX_ARB_create_context_robustness GLX_ARB_fbconfig_float GLX_ARB_framebuffer_sRGB GLX_ARB_get_proc_address GLX_ARB_multisample GLX_EXT_buffer_age GLX_EXT_create_context_es2_profile GLX_EXT_create_context_es_profile GLX_EXT_fbconfig_packed_float GLX_EXT_framebuffer_sRGB GLX_EXT_import_context GLX_EXT_texture_from_pixmap GLX_EXT_visual_info GLX_EXT_visual_rating GLX_INTEL_swap_event GLX_MESA_copy_sub_buffer GLX_MESA_query_renderer GLX_MESA_swap_control GLX_OML_swap_method GLX_OML_sync_control GLX_SGIS_multisample GLX_SGIX_fbconfig GLX_SGIX_pbuffer GLX_SGIX_visual_select_group GLX_SGI_make_current_read GLX_SGI_swap_control GLX_SGI_video_sync WebGL 1 Driver Renderer: Intel -- Mesa Intel(R) UHD Graphics 620 (KBL GT2) WebGL 1 Driver Version: 4.6 (Compatibility Profile) Mesa 20.1.5 WebGL 1 Driver Extensions: GL_ARB_multisample GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_copy_texture GL_EXT_subtexture GL_EXT_texture_object GL_EXT_vertex_array GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_texture GL_EXT_texture3D GL_IBM_rasterpos_clip GL_ARB_point_parameters GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_point_parameters GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_texture_edge_clamp GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_border_clamp GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_texture_lod GL_ARB_framebuffer_sRGB GL_ARB_multitexture GL_EXT_framebuffer_sRGB GL_IBM_multimode_draw_arrays GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_3DFX_texture_compression_FXT1 GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_transpose_matrix GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_fog_coord GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_secondary_color GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_lod_bias GL_INGR_blend_func_separate GL_NV_blend_square GL_NV_light_max_exponent GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_env_combine4 GL_S3_s3tc GL_SUN_multi_draw_arrays GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_compression GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_MESA_window_pos GL_NV_packed_depth_stencil GL_NV_texture_rectangle GL_ARB_depth_texture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_shadow GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_window_pos GL_ATI_fragment_shader GL_EXT_stencil_two_side GL_EXT_texture_cube_map GL_NV_depth_clamp GL_NV_fog_distance GL_APPLE_packed_pixels GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_shader_objects GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_texture_env_combine3 GL_ATI_texture_float GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_wrap GL_MESA_pack_invert GL_NV_primitive_restart GL_ARB_depth_clamp GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_occlusion_query2 GL_ARB_point_sprite GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_sync GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ATI_blend_equation_separate GL_EXT_blend_equation_separate GL_OES_read_format GL_ARB_color_buffer_float GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_texture_compression_rgtc GL_ARB_texture_float GL_ARB_texture_rectangle GL_EXT_packed_float GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_texture_compression_dxt1 GL_EXT_texture_compression_rgtc GL_EXT_texture_rectangle GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_texture_shared_exponent GL_ARB_framebuffer_object GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_EXT_packed_depth_stencil GL_ARB_vertex_array_object GL_ATI_separate_stencil GL_EXT_draw_buffers2 GL_EXT_draw_instanced GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_gpu_shader4 GL_EXT_texture_array GL_EXT_texture_integer GL_EXT_texture_sRGB_decode GL_EXT_timer_query GL_OES_EGL_image GL_AMD_performance_monitor GL_EXT_texture_buffer_object GL_AMD_texture_texture4 GL_ARB_copy_buffer GL_ARB_depth_buffer_float GL_ARB_draw_instanced GL_ARB_half_float_vertex GL_ARB_instanced_arrays GL_ARB_map_buffer_range GL_ARB_texture_buffer_object GL_ARB_texture_rg GL_ARB_texture_swizzle GL_ARB_vertex_array_bgra GL_EXT_texture_swizzle GL_EXT_vertex_array_bgra GL_NV_conditional_render GL_AMD_conservative_depth GL_AMD_depth_clamp_separate GL_AMD_draw_buffers_blend GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture GL_AMD_shader_stencil_export GL_ARB_ES2_compatibility GL_ARB_blend_func_extended GL_ARB_compatibility GL_ARB_debug_output GL_ARB_draw_buffers_blend GL_ARB_draw_elements_base_vertex GL_ARB_explicit_attrib_location GL_ARB_fragment_coord_conventions GL_ARB_provoking_vertex GL_ARB_sample_shading GL_ARB_sampler_objects GL_ARB_seamless_cube_map GL_ARB_shader_stencil_export GL_ARB_shader_texture_lod GL_ARB_tessellation_shader GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32 GL_ARB_texture_cube_map_array GL_ARB_texture_gather GL_ARB_texture_multisample GL_ARB_texture_query_lod GL_ARB_texture_rgb10_a2ui GL_ARB_uniform_buffer_object GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev GL_EXT_provoking_vertex GL_EXT_texture_snorm GL_MESA_texture_signed_rgba GL_NV_copy_image GL_NV_texture_barrier GL_ARB_draw_indirect GL_ARB_get_program_binary GL_ARB_gpu_shader5 GL_ARB_gpu_shader_fp64 GL_ARB_robustness GL_ARB_separate_shader_objects GL_ARB_shader_bit_encoding GL_ARB_shader_precision GL_ARB_shader_subroutine GL_ARB_texture_compression_bptc GL_ARB_timer_query GL_ARB_transform_feedback2 GL_ARB_transform_feedback3 GL_ARB_vertex_attrib_64bit GL_ARB_viewport_array GL_EXT_direct_state_access GL_EXT_vertex_attrib_64bit GL_AMD_multi_draw_indirect GL_ANGLE_texture_compression_dxt3 GL_ANGLE_texture_compression_dxt5 GL_ARB_base_instance GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage GL_ARB_conservative_depth GL_ARB_internalformat_query GL_ARB_map_buffer_alignment GL_ARB_shader_atomic_counters GL_ARB_shader_image_load_store GL_ARB_shading_language_420pack GL_ARB_shading_language_packing GL_ARB_texture_storage GL_ARB_transform_feedback_instanced GL_EXT_framebuffer_multisample_blit_scaled GL_EXT_transform_feedback GL_AMD_query_buffer_object GL_AMD_shader_trinary_minmax GL_AMD_vertex_shader_layer GL_AMD_vertex_shader_viewport_index GL_ARB_ES3_compatibility GL_ARB_arrays_of_arrays GL_ARB_clear_buffer_object GL_ARB_compute_shader GL_ARB_copy_image GL_ARB_explicit_uniform_location GL_ARB_fragment_layer_viewport GL_ARB_framebuffer_no_attachments GL_ARB_invalidate_subdata GL_ARB_multi_draw_indirect GL_ARB_program_interface_query GL_ARB_robust_buffer_access_behavior GL_ARB_shader_image_size GL_ARB_shader_storage_buffer_object GL_ARB_stencil_texturing GL_ARB_texture_buffer_range GL_ARB_texture_query_levels GL_ARB_texture_storage_multisample GL_ARB_texture_view GL_ARB_vertex_attrib_binding GL_KHR_debug GL_KHR_robustness GL_KHR_texture_compression_astc_ldr GL_AMD_pinned_memory GL_ARB_buffer_storage GL_ARB_clear_texture GL_ARB_enhanced_layouts GL_ARB_indirect_parameters GL_ARB_internalformat_query2 GL_ARB_multi_bind GL_ARB_query_buffer_object GL_ARB_seamless_cubemap_per_texture GL_ARB_shader_draw_parameters GL_ARB_shader_group_vote GL_ARB_shading_language_include GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge GL_ARB_texture_stencil8 GL_ARB_vertex_type_10f_11f_11f_rev GL_EXT_shader_framebuffer_fetch GL_EXT_shader_integer_mix GL_INTEL_performance_query GL_ARB_ES3_1_compatibility GL_ARB_clip_control GL_ARB_conditional_render_inverted GL_ARB_cull_distance GL_ARB_derivative_control GL_ARB_direct_state_access GL_ARB_get_texture_sub_image GL_ARB_pipeline_statistics_query GL_ARB_shader_texture_image_samples GL_ARB_texture_barrier GL_ARB_transform_feedback_overflow_query GL_EXT_polygon_offset_clamp GL_KHR_blend_equation_advanced GL_KHR_blend_equation_advanced_coherent GL_KHR_context_flush_control GL_KHR_robust_buffer_access_behavior GL_ARB_fragment_shader_interlock GL_ARB_gpu_shader_int64 GL_ARB_parallel_shader_compile GL_ARB_post_depth_coverage GL_ARB_shader_atomic_counter_ops GL_ARB_shader_ballot GL_ARB_shader_clock GL_ARB_shader_viewport_layer_array GL_EXT_shader_samples_identical GL_KHR_no_error GL_KHR_texture_compression_astc_sliced_3d GL_NV_fragment_shader_interlock GL_ARB_gl_spirv GL_ARB_spirv_extensions GL_MESA_shader_integer_functions GL_ARB_polygon_offset_clamp GL_ARB_texture_filter_anisotropic GL_KHR_parallel_shader_compile GL_EXT_EGL_image_storage GL_EXT_shader_framebuffer_fetch_non_coherent GL_EXT_texture_sRGB_R8 GL_EXT_texture_shadow_lod GL_INTEL_blackhole_render GL_INTEL_shader_atomic_float_minmax GL_INTEL_shader_integer_functions2 GL_MESA_framebuffer_flip_y GL_NV_compute_shader_derivatives GL_EXT_EGL_sync GL_EXT_demote_to_helper_invocation WebGL 1 Extensions: ANGLE_instanced_arrays EXT_blend_minmax EXT_color_buffer_half_float EXT_float_blend EXT_frag_depth EXT_shader_texture_lod EXT_sRGB EXT_texture_compression_bptc EXT_texture_compression_rgtc EXT_texture_filter_anisotropic MOZ_debug OES_element_index_uint OES_fbo_render_mipmap OES_standard_derivatives OES_texture_float OES_texture_float_linear OES_texture_half_float OES_texture_half_float_linear OES_vertex_array_object WEBGL_color_buffer_float WEBGL_compressed_texture_astc WEBGL_compressed_texture_etc WEBGL_compressed_texture_s3tc WEBGL_compressed_texture_s3tc_srgb WEBGL_debug_renderer_info WEBGL_debug_shaders WEBGL_depth_texture WEBGL_draw_buffers WEBGL_lose_context WebGL 2 Driver WSI Info: GLX 1.4 GLX_VENDOR(client): Mesa Project and SGI GLX_VENDOR(server): SGI Extensions: GLX_ARB_create_context GLX_ARB_create_context_no_error GLX_ARB_create_context_profile GLX_ARB_create_context_robustness GLX_ARB_fbconfig_float GLX_ARB_framebuffer_sRGB GLX_ARB_get_proc_address GLX_ARB_multisample GLX_EXT_buffer_age GLX_EXT_create_context_es2_profile GLX_EXT_create_context_es_profile GLX_EXT_fbconfig_packed_float GLX_EXT_framebuffer_sRGB GLX_EXT_import_context GLX_EXT_texture_from_pixmap GLX_EXT_visual_info GLX_EXT_visual_rating GLX_INTEL_swap_event GLX_MESA_copy_sub_buffer GLX_MESA_query_renderer GLX_MESA_swap_control GLX_OML_swap_method GLX_OML_sync_control GLX_SGIS_multisample GLX_SGIX_fbconfig GLX_SGIX_pbuffer GLX_SGIX_visual_select_group GLX_SGI_make_current_read GLX_SGI_swap_control GLX_SGI_video_sync WebGL 2 Driver Renderer: Intel -- Mesa Intel(R) UHD Graphics 620 (KBL GT2) WebGL 2 Driver Version: 4.6 (Core Profile) Mesa 20.1.5 WebGL 2 Driver Extensions: GL_3DFX_texture_compression_FXT1 GL_AMD_conservative_depth GL_AMD_depth_clamp_separate GL_AMD_draw_buffers_blend GL_AMD_gpu_shader_int64 GL_AMD_multi_draw_indirect GL_AMD_performance_monitor GL_AMD_pinned_memory GL_AMD_query_buffer_object GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture GL_AMD_shader_stencil_export GL_AMD_shader_trinary_minmax GL_AMD_texture_texture4 GL_AMD_vertex_shader_layer GL_AMD_vertex_shader_viewport_index GL_ANGLE_texture_compression_dxt3 GL_ANGLE_texture_compression_dxt5 GL_ARB_ES2_compatibility GL_ARB_ES3_1_compatibility GL_ARB_ES3_2_compatibility GL_ARB_ES3_compatibility GL_ARB_arrays_of_arrays GL_ARB_base_instance GL_ARB_blend_func_extended GL_ARB_buffer_storage GL_ARB_clear_buffer_object GL_ARB_clear_texture GL_ARB_clip_control GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage GL_ARB_compute_shader GL_ARB_conditional_render_inverted GL_ARB_conservative_depth GL_ARB_copy_buffer GL_ARB_copy_image GL_ARB_cull_distance GL_ARB_debug_output GL_ARB_depth_buffer_float GL_ARB_depth_clamp GL_ARB_derivative_control GL_ARB_direct_state_access GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_draw_buffers_blend GL_ARB_draw_elements_base_vertex GL_ARB_draw_indirect GL_ARB_draw_instanced GL_ARB_enhanced_layouts GL_ARB_explicit_attrib_location GL_ARB_explicit_uniform_location GL_ARB_fragment_coord_conventions GL_ARB_fragment_layer_viewport GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_fragment_shader_interlock GL_ARB_framebuffer_no_attachments GL_ARB_framebuffer_object GL_ARB_framebuffer_sRGB GL_ARB_get_program_binary GL_ARB_get_texture_sub_image GL_ARB_gl_spirv GL_ARB_gpu_shader5 GL_ARB_gpu_shader_fp64 GL_ARB_gpu_shader_int64 GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_half_float_vertex GL_ARB_indirect_parameters GL_ARB_instanced_arrays GL_ARB_internalformat_query GL_ARB_internalformat_query2 GL_ARB_invalidate_subdata GL_ARB_map_buffer_alignment GL_ARB_map_buffer_range GL_ARB_multi_bind GL_ARB_multi_draw_indirect GL_ARB_occlusion_query2 GL_ARB_parallel_shader_compile GL_ARB_pipeline_statistics_query GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_point_sprite GL_ARB_polygon_offset_clamp GL_ARB_post_depth_coverage GL_ARB_program_interface_query GL_ARB_provoking_vertex GL_ARB_query_buffer_object GL_ARB_robust_buffer_access_behavior GL_ARB_robustness GL_ARB_sample_shading GL_ARB_sampler_objects GL_ARB_seamless_cube_map GL_ARB_seamless_cubemap_per_texture GL_ARB_separate_shader_objects GL_ARB_shader_atomic_counter_ops GL_ARB_shader_atomic_counters GL_ARB_shader_ballot GL_ARB_shader_bit_encoding GL_ARB_shader_clock GL_ARB_shader_draw_parameters GL_ARB_shader_group_vote GL_ARB_shader_image_load_store GL_ARB_shader_image_size GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shader_precision GL_ARB_shader_stencil_export GL_ARB_shader_storage_buffer_object GL_ARB_shader_subroutine GL_ARB_shader_texture_image_samples GL_ARB_shader_texture_lod GL_ARB_shader_viewport_layer_array GL_ARB_shading_language_420pack GL_ARB_shading_language_include GL_ARB_shading_language_packing GL_ARB_spirv_extensions GL_ARB_stencil_texturing GL_ARB_sync GL_ARB_tessellation_shader GL_ARB_texture_barrier GL_ARB_texture_buffer_object GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32 GL_ARB_texture_buffer_range GL_ARB_texture_compression_bptc GL_ARB_texture_compression_rgtc GL_ARB_texture_cube_map_array GL_ARB_texture_filter_anisotropic GL_ARB_texture_float GL_ARB_texture_gather GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge GL_ARB_texture_multisample GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_texture_query_levels GL_ARB_texture_query_lod GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_texture_rg GL_ARB_texture_rgb10_a2ui GL_ARB_texture_stencil8 GL_ARB_texture_storage GL_ARB_texture_storage_multisample GL_ARB_texture_swizzle GL_ARB_texture_view GL_ARB_timer_query GL_ARB_transform_feedback2 GL_ARB_transform_feedback3 GL_ARB_transform_feedback_instanced GL_ARB_transform_feedback_overflow_query GL_ARB_uniform_buffer_object GL_ARB_vertex_array_bgra GL_ARB_vertex_array_object GL_ARB_vertex_attrib_64bit GL_ARB_vertex_attrib_binding GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_vertex_type_10f_11f_11f_rev GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev GL_ARB_viewport_array GL_ATI_blend_equation_separate GL_ATI_texture_float GL_EXT_EGL_image_storage GL_EXT_EGL_sync GL_EXT_abgr GL_EXT_blend_equation_separate GL_EXT_demote_to_helper_invocation GL_EXT_draw_buffers2 GL_EXT_draw_instanced GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_EXT_framebuffer_multisample_blit_scaled GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_framebuffer_sRGB GL_EXT_packed_depth_stencil GL_EXT_packed_float GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_polygon_offset_clamp GL_EXT_provoking_vertex GL_EXT_shader_framebuffer_fetch GL_EXT_shader_framebuffer_fetch_non_coherent GL_EXT_shader_integer_mix GL_EXT_shader_samples_identical GL_EXT_texture_array GL_EXT_texture_compression_dxt1 GL_EXT_texture_compression_rgtc GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_integer GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_texture_sRGB_R8 GL_EXT_texture_sRGB_decode GL_EXT_texture_shadow_lod GL_EXT_texture_shared_exponent GL_EXT_texture_snorm GL_EXT_texture_swizzle GL_EXT_timer_query GL_EXT_transform_feedback GL_EXT_vertex_array_bgra GL_EXT_vertex_attrib_64bit GL_IBM_multimode_draw_arrays GL_INTEL_blackhole_render GL_INTEL_conservative_rasterization GL_INTEL_performance_query GL_INTEL_shader_atomic_float_minmax GL_INTEL_shader_integer_functions2 GL_KHR_blend_equation_advanced GL_KHR_blend_equation_advanced_coherent GL_KHR_context_flush_control GL_KHR_debug GL_KHR_no_error GL_KHR_parallel_shader_compile GL_KHR_robust_buffer_access_behavior GL_KHR_robustness GL_KHR_texture_compression_astc_ldr GL_KHR_texture_compression_astc_sliced_3d GL_MESA_framebuffer_flip_y GL_MESA_pack_invert GL_MESA_shader_integer_functions GL_MESA_texture_signed_rgba GL_NV_compute_shader_derivatives GL_NV_conditional_render GL_NV_copy_image GL_NV_depth_clamp GL_NV_fragment_shader_interlock GL_NV_packed_depth_stencil GL_NV_texture_barrier GL_OES_EGL_image GL_S3_s3tc WebGL 2 Extensions: EXT_color_buffer_float EXT_float_blend EXT_texture_compression_bptc EXT_texture_compression_rgtc EXT_texture_filter_anisotropic MOZ_debug OES_texture_float_linear WEBGL_compressed_texture_astc WEBGL_compressed_texture_etc WEBGL_compressed_texture_s3tc WEBGL_compressed_texture_s3tc_srgb WEBGL_debug_renderer_info WEBGL_debug_shaders WEBGL_lose_context Window Protocol: x11 Desktop Environment: unknown Off Main Thread Painting Enabled: true Off Main Thread Painting Worker Count: 4 Target Frame Rate: 60 GPU #1 Active: Yes Description: Mesa Intel(R) UHD Graphics 620 (KBL GT2) Vendor ID: 0x8086 Device ID: 0x5917 Driver Vendor: mesa/i965 Driver Version: 20.1.5.0 RAM: 3072

Diagnostics AzureCanvasBackend: skia AzureContentBackend: skia AzureFallbackCanvasBackend: none CairoUseXRender: 0 CMSOutputProfile: Empty profile data Display0: 3286x1080 default DisplayCount: 1 Decision Log HW_COMPOSITING: available by default blocked by env: Acceleration blocked by platform OPENGL_COMPOSITING: unavailable by default: Hardware compositing is disabled GPU_PROCESS: available by default unavailable by env: Hardware compositing is unavailable. WEBRENDER: opt-in by default: WebRender is an opt-in feature WEBRENDER_QUALIFIED: available by default denied by env: Not on allowlist WEBRENDER_COMPOSITOR: disabled by default: Disabled by default WEBRENDER_ANGLE: opt-in by default: WebRender ANGLE is an opt-in feature WEBRENDER_DCOMP_PRESENT: opt-in by default: WebRender DirectComposition is an opt-in feature OMTP: available by default WEBGPU: disabled by default: Disabled by default blocked by runtime: WebGPU can only be enabled in nightlyMedia


Audio Backend: pulse-rust Max Channels: 2 Preferred Sample Rate: 44100 Roundtrip latency (standard deviation): 51.19ms (4.36) Output Devices Name: Group Built-in Audio Analog Stereo: /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0 Input Devices Name: Group Monitor of Built-in Audio Analog Stereo: /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0 Built-in Audio Analog Stereo: /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0

Enumerate database

Experimental Features


AVIF (image.avif.enabled): false CSS Masonry Layout (layout.css.grid-template-masonry-value.enabled): false WebGPU (dom.webgpu.enabled): false

Important Modified Preferences


browser.cache.disk.amount_written: 10243 browser.cache.disk.capacity: 1048576 browser.cache.disk.filesystem_reported: 1 browser.contentblocking.category: standard browser.download.useDownloadDir: false browser.search.region: CN browser.sessionstore.upgradeBackup.latestBuildID: 20200727193539 browser.startup.homepage: about:blank browser.startup.homepage_override.buildID: 20200727193539 browser.startup.homepage_override.mstone: 79.0 browser.urlbar.placeholderName: Google browser.urlbar.tipShownCount.searchTip_onboard: 4 dom.push.userAgentID: 6ecb0d2e336945f1815971aa655bf34c extensions.lastAppVersion: 79.0 media.eme.enabled: true media.gmp-gmpopenh264.abi: x86_64-gcc3 media.gmp-gmpopenh264.lastUpdate: 1597307677 media.gmp-gmpopenh264.version: 1.8.1.1 media.gmp-manager.buildID: 20200727193539 media.gmp-manager.lastCheck: 1597307670 media.gmp-widevinecdm.abi: x86_64-gcc3 media.gmp-widevinecdm.lastUpdate: 1597307678 media.gmp-widevinecdm.version: 4.10.1582.2 media.gmp.storage.version.observed: 1 places.history.expiration.transient_current_max_pages: 143510 privacy.sanitize.pending: [{"id":"newtab-container","itemsToClear":[],"options":{}}] privacy.userContext.enabled: true privacy.userContext.extension: {60f82f00-9ad5-4de5-b31c-b16a47c51558} privacy.userContext.ui.enabled: true security.sandbox.content.tempDirSuffix: 15c27e14-b79d-476f-9d26-cc9f14779400 security.sandbox.plugin.tempDirSuffix: 821df890-d620-4be7-a580-63d344580b3b services.sync.declinedEngines: services.sync.engine.prefs.modified: true services.sync.lastPing: 1597307658 services.sync.lastSync: Thu Aug 13 2020 16:36:14 GMT+0800 (Hong Kong Standard Time)

Important Locked Preferences


dom.ipc.processCount.webIsolated: 1 fission.autostart: false

Places Database


Accessibility


Activated: false Prevent Accessibility: 0

Library Versions


NSPR Expected minimum version: 4.27 Version in use: 4.27

NSS Expected minimum version: 3.55 Version in use: 3.55

NSSSMIME Expected minimum version: 3.55 Version in use: 3.55

NSSSSL Expected minimum version: 3.55 Version in use: 3.55

NSSUTIL Expected minimum version: 3.55 Version in use: 3.55

Sandbox


Seccomp-BPF (System Call Filtering): true Seccomp Thread Synchronization: true User Namespaces: true Content Process Sandboxing: true Media Plugin Sandboxing: true Content Process Sandbox Level: 4 Effective Content Process Sandbox Level: 4

Rejected System Calls


Startup Cache


Disk Cache Path: /home/jimery/.cache/mozilla/firefox/vz4m7a9e.default-release-1597307625304/startupCache/startupCache.8.little Ignore Disk Cache: false Found Disk Cache on Init: false Wrote to Disk Cache: false

Internationalization & Localization


Application Settings Requested Locales: ["en-US"] Available Locales: ["en-US"] App Locales: ["en-US"] Regional Preferences: ["en-US"] Default Locale: "en-US" Operating System System Locales: ["en-US"] Regional Preferences: ["en-US"]

Συνημμένα στιγμιότυπα

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

it shows '0000000' while i click 'view the password' after login. So does firefox miss to digest password from the web ?

Χρήσιμο;

Κάντε μια ερώτηση

Πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να απαντήσετε στις δημοσιεύσεις. Παρακαλούμε ξεκινήστε μια νέα ερώτηση, αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό.