Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Unable to Sync Notes by Firefox

more options

I recently did a clean install of Window's on my computer. I have a Firefox account and am signed into sync, but I don't know how to get my add-ons and settings back. When I go to "Manage Your Extensions" I see all of them there, but I don't know how to make it so that their icons are viewable in my Toolbar where I can click and use them. What few add-ons I am able to get to show up in the Toolbar I got by either going directly to the add-ons website and installing from there, or by uninstalling them via the add-ons Manager page and then reinstalling. Which in my opinion defeats the whole point of having a Firefox account and sync activated.

Of critical importance is my need to get back the information that I had stored in Notes by Firefox. I was finally able to get the add-on to show up in the Toolbar buy following the above mentioned steps, however I am unable to sign in to Sync. Below I have listed each of the step I take along with attaching screenshots. 1) Click on Sign in to Sync - This opens a new Firefox browser window that prompts me to enter my email to continue to Notes. 2) I enter my email and click the blue Continue button. 3) I enter my password and click the blue Sign in button. 4) I enter my Two Factor Authentication. 5) The browser window that opened when I clicked Sign in to Sync closes and I'm back where I was when I started the Sync process, but now instead of showing Sign in to Sync Notes shows Reconnect to Sync with a warning triangle on the left side. 6) I Click to Reconnect to Sync and got through steps 2 - 5 but Notes still shows the warning triangle with the Reconnect to Sync message.

At no point in this process do I get any error message or invalid credentials prompt.

Please help!

I recently did a clean install of Window's on my computer. I have a Firefox account and am signed into sync, but I don't know how to get my add-ons and settings back. When I go to "Manage Your Extensions" I see all of them there, but I don't know how to make it so that their icons are viewable in my Toolbar where I can click and use them. What few add-ons I am able to get to show up in the Toolbar I got by either going directly to the add-ons website and installing from there, or by uninstalling them via the add-ons Manager page and then reinstalling. Which in my opinion defeats the whole point of having a Firefox account and sync activated. Of critical importance is my need to get back the information that I had stored in Notes by Firefox. I was finally able to get the add-on to show up in the Toolbar buy following the above mentioned steps, however I am unable to sign in to Sync. Below I have listed each of the step I take along with attaching screenshots. 1) Click on Sign in to Sync - This opens a new Firefox browser window that prompts me to enter my email to continue to Notes. 2) I enter my email and click the blue Continue button. 3) I enter my password and click the blue Sign in button. 4) I enter my Two Factor Authentication. 5) The browser window that opened when I clicked Sign in to Sync closes and I'm back where I was when I started the Sync process, but now instead of showing Sign in to Sync Notes shows Reconnect to Sync with a warning triangle on the left side. 6) I Click to Reconnect to Sync and got through steps 2 - 5 but Notes still shows the warning triangle with the Reconnect to Sync message. At no point in this process do I get any error message or invalid credentials prompt. Please help!
Συνημμένα στιγμιότυπα

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

I, too, have Notes, Bookmarks, Add-ons, and History, but since yesterday I have not been able to get anything to sync. (https://support.mozilla.org/en-US/questions/1298663)