Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

post update issues

 • 13 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 30 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από Standard8

more options

Firefox updated this morning for me, and now my search bar doesn't work (all search engines were cleared) and I can't find Google as an available search engine to add back. Further, when I do get search results from whatever engine I use, when I right click and say open in a new tab, nothing happens. Really scratching my head on this one since I've never had issues like this before.

Όλες οι απαντήσεις (13)

more options

Hi, please can you try doing this and give us the information so that we can hopefully identity the exact issue and let you know what to do to fix it?

 • Start or Restart Firefox
 • As soon as it is started, go to the three bar menu -> Web Developer -> Browser Console (not the Web Console).
 • Right-click and Select All
 • Then Right-click again and Copy Message.
 • Paste that into a comment here.

That will hopefully give us enough information, but we may need a little more. Either way, we'll hopefully be able to get you running again.

Χρήσιμο;

more options

RemoteSettingsWorker error: UnknownError: IndexedDB: execute() The operation failed for reasons unrelated to the database itself and not covered by any other error code. 2 RemoteSettingsWorker.js:136:15 SearchEngineSelector: Received empty search configuration! SearchEngineSelector.jsm:149:18 RemoteSettingsWorker error: UnknownError: IndexedDB: execute() The operation failed for reasons unrelated to the database itself and not covered by any other error code. 2 RemoteSettingsWorker.js:136:15 SearchEngineSelector: Received empty search configuration! SearchEngineSelector.jsm:149:18 SearchService: _init: failure initializing search: 2147549183 SearchService.jsm:563:18 RemoteSettingsWorker error: UnknownError: IndexedDB: execute() The operation failed for reasons unrelated to the database itself and not covered by any other error code. 2 RemoteSettingsWorker.js:136:15 services.settings: UnknownError: IndexedDB: main/normandy-recipes-capabilities importChanges() IndexedDB: importChanges() in main/normandy-recipes-capabilities The operation failed for reasons unrelated to the database itself and not covered by any other error code. remote-settings.js:318 RemoteSettingsWorker error: UnknownError: IndexedDB: execute() The operation failed for reasons unrelated to the database itself and not covered by any other error code. 2 RemoteSettingsWorker.js:136:15 services.settings: UnknownError: IndexedDB: blocklists/addons importChanges() IndexedDB: importChanges() in blocklists/addons The operation failed for reasons unrelated to the database itself and not covered by any other error code. remote-settings.js:318 services.settings: UnknownError: IndexedDB: main/fxmonitor-breaches importChanges() IndexedDB: importChanges() in main/fxmonitor-breaches The operation failed for reasons unrelated to the database itself and not covered by any other error code. remote-settings.js:318 services.settings: UnknownError: IndexedDB: main/cfr importChanges() IndexedDB: importChanges() in main/cfr The operation failed for reasons unrelated to the database itself and not covered by any other error code. remote-settings.js:318 RemoteSettingsWorker error: UnknownError: IndexedDB: execute() The operation failed for reasons unrelated to the database itself and not covered by any other error code. 2 RemoteSettingsWorker.js:136:15 services.settings: UnknownError: IndexedDB: main/search-config importChanges() IndexedDB: importChanges() in main/search-config The operation failed for reasons unrelated to the database itself and not covered by any other error code. remote-settings.js:318 RemoteSettingsWorker error: UnknownError: IndexedDB: execute() The operation failed for reasons unrelated to the database itself and not covered by any other error code. 2 RemoteSettingsWorker.js:136:15 services.settings: UnknownError: IndexedDB: blocklists/plugins importChanges() IndexedDB: importChanges() in blocklists/plugins The operation failed for reasons unrelated to the database itself and not covered by any other error code. remote-settings.js:318 IndexedDB UnknownErr: ActorsParent.cpp:567 46 services.settings: UnknownError: IndexedDB: main/sites-classification list() IndexedDB: execute() The operation failed for reasons unrelated to the database itself and not covered by any other error code. remote-settings.js:318 RemoteSettingsWorker error: UnknownError: IndexedDB: execute() The operation failed for reasons unrelated to the database itself and not covered by any other error code. 2 RemoteSettingsWorker.js:136:15 IndexedDB UnknownErr: ActorsParent.cpp:567 15 UnknownError: IndexedDB: execute() The operation failed for reasons unrelated to the database itself and not covered by any other error code. RemoteSettingsWorker.jsm:46 IndexedDB UnknownErr: ActorsParent.cpp:567 19 services.settings: UnknownError: IndexedDB: blocklists/gfx importChanges() IndexedDB: importChanges() in blocklists/gfx The operation failed for reasons unrelated to the database itself and not covered by any other error code. remote-settings.js:318 IndexedDB UnknownErr: ActorsParent.cpp:567 11 BroadcastService: receivedBroadcastMessage: handler for remote-settings/monitor_changes threw error: UnknownError: IndexedDB: main/normandy-recipes-capabilities importChanges() IndexedDB: importChanges() in main/normandy-recipes-capabilities The operation failed for reasons unrelated to the database itself and not covered by any other error code. PushBroadcastService.jsm:265 IndexedDB UnknownErr: ActorsParent.cpp:567 23 2147549183 2 ContentSearchParent.jsm:378 this.window.gBrowserInit is undefined ext-browser.js:1135

Χρήσιμο;

more options

RemoteSettingsWorker error: UnknownError: IndexedDB: execute() The operation failed for reasons unrelated to the database itself and not covered by any other error code. 2 RemoteSettingsWorker.js:136:15 SearchEngineSelector: Received empty search configuration! SearchEngineSelector.jsm:149:18 RemoteSettingsWorker error: UnknownError: IndexedDB: execute() The operation failed for reasons unrelated to the database itself and not covered by any other error code. 2 RemoteSettingsWorker.js:136:15 SearchEngineSelector: Received empty search configuration! SearchEngineSelector.jsm:149:18 SearchService: _init: failure initializing search: 2147549183 SearchService.jsm:563:18 RemoteSettingsWorker error: UnknownError: IndexedDB: execute() The operation failed for reasons unrelated to the database itself and not covered by any other error code. 2 RemoteSettingsWorker.js:136:15 services.settings: UnknownError: IndexedDB: main/normandy-recipes-capabilities importChanges() IndexedDB: importChanges() in main/normandy-recipes-capabilities The operation failed for reasons unrelated to the database itself and not covered by any other error code. remote-settings.js:318 RemoteSettingsWorker error: UnknownError: IndexedDB: execute() The operation failed for reasons unrelated to the database itself and not covered by any other error code. 2 RemoteSettingsWorker.js:136:15 services.settings: UnknownError: IndexedDB: blocklists/addons importChanges() IndexedDB: importChanges() in blocklists/addons The operation failed for reasons unrelated to the database itself and not covered by any other error code. remote-settings.js:318 services.settings: UnknownError: IndexedDB: main/fxmonitor-breaches importChanges() IndexedDB: importChanges() in main/fxmonitor-breaches The operation failed for reasons unrelated to the database itself and not covered by any other error code. remote-settings.js:318 services.settings: UnknownError: IndexedDB: main/cfr importChanges() IndexedDB: importChanges() in main/cfr The operation failed for reasons unrelated to the database itself and not covered by any other error code. remote-settings.js:318 RemoteSettingsWorker error: UnknownError: IndexedDB: execute() The operation failed for reasons unrelated to the database itself and not covered by any other error code. 2 RemoteSettingsWorker.js:136:15 services.settings: UnknownError: IndexedDB: main/search-config importChanges() IndexedDB: importChanges() in main/search-config The operation failed for reasons unrelated to the database itself and not covered by any other error code. remote-settings.js:318 RemoteSettingsWorker error: UnknownError: IndexedDB: execute() The operation failed for reasons unrelated to the database itself and not covered by any other error code. 2 RemoteSettingsWorker.js:136:15 services.settings: UnknownError: IndexedDB: blocklists/plugins importChanges() IndexedDB: importChanges() in blocklists/plugins The operation failed for reasons unrelated to the database itself and not covered by any other error code. remote-settings.js:318 IndexedDB UnknownErr: ActorsParent.cpp:567 62 services.settings: UnknownError: IndexedDB: main/sites-classification list() IndexedDB: execute() The operation failed for reasons unrelated to the database itself and not covered by any other error code. remote-settings.js:318 IndexedDB UnknownErr: ActorsParent.cpp:567 2 RemoteSettingsWorker error: UnknownError: IndexedDB: execute() The operation failed for reasons unrelated to the database itself and not covered by any other error code. 2 RemoteSettingsWorker.js:136:15 IndexedDB UnknownErr: ActorsParent.cpp:567 7 UnknownError: IndexedDB: execute() The operation failed for reasons unrelated to the database itself and not covered by any other error code. RemoteSettingsWorker.jsm:46 IndexedDB UnknownErr: ActorsParent.cpp:567 30 services.settings: UnknownError: IndexedDB: blocklists/gfx importChanges() IndexedDB: importChanges() in blocklists/gfx The operation failed for reasons unrelated to the database itself and not covered by any other error code. remote-settings.js:318 BroadcastService: receivedBroadcastMessage: handler for remote-settings/monitor_changes threw error: UnknownError: IndexedDB: main/normandy-recipes-capabilities importChanges() IndexedDB: importChanges() in main/normandy-recipes-capabilities The operation failed for reasons unrelated to the database itself and not covered by any other error code. PushBroadcastService.jsm:265 IndexedDB UnknownErr: ActorsParent.cpp:567 30 2147549183 2 ContentSearchParent.jsm:378 this.window.gBrowserInit is undefined ext-browser.js:1135

Χρήσιμο;

more options

You can check for issues with location storage (indexedDB).

Χρήσιμο;

more options

cor-el said

You can check for issues with location storage (indexedDB).

Not sure I follow what to do after clicking the link. I see the below, but not sure I understand how to complete the "anything in the devtools console and send to :asuth. (unexpectedBreakage)" part.


Specific Subsystem Statuses:

LocalStorage

  Good: Totally Working. (fullyOperational)

QuotaManager

  Good: Totally Working. (fullyOperational)

IndexedDB

  Bad: Our test logic is broken, please copy and paste the contents of 'Debug Info' below and anything in the devtools console and send to :asuth. (unexpectedBreakage)

Cache API

  Bad: Totally Broken. (fullyBroken)

Χρήσιμο;

more options

Hi, I'm currently working on what we need to get you running again, hopefully will have something in a few hours.

In the meantime if you're around, if you go back to https://firefox-storage-test.glitch.me/, you should find there's a Debug Info section at the bottom of the page, could you copy that here (see my example page in the image below).

Regardless of if there's a debug info section or not, please could you then stay on the page, go to the three-bar menu, Web Developer, and this time select "Web Console".

That will bring up a slightly different console to before, but should include the appropriate messages. If you can right-click -> select all, right-click again -> select copy message, then paste that output here.

Hopefully that should give us enough to take a look at what's happening. As I said at the start, I'll double check the best way to get you running again, and hopefully have something shortly.

Χρήσιμο;

more options

Hi again, in addition to the above, could you try and get a little bit more information for us, then you can get going again.

 • On the address bar, enter about:telemetry.
 • In the search box at the top-right of the telemetry page, enter QM_FIRST_INITIALIZATION_ATTEMPT
 • If it finds results, can you take a screenshot and post it here please?

All this information should hopefully help us fix this for other people in future releases.

Once you've done my previous comment and this one, the easiest way to fix your problem is to refresh Firefox. Note that this will remove any extensions you have installed. There are more details on how to do it, and exactly what it does here: https://support.mozilla.org/kb/refresh-firefox-reset-add-ons-and-settings

Χρήσιμο;

more options

Debug Info:


A mutation operation was attempted on a database that did not allow mutations. The operation is insecure.

{

 "v": 1,
 "curVersion": 79,
 "prevVersion": 0,
 "ls": {},
 "qm": {
  "lastWorkedIn": 79
 },
 "idb": {
  "persistentCreatedIn": 0,
  "persistentLastOpenedIn": 0,
  "clearDetectedIn": 0
 },
 "cache": {
  "firstCacheCreatedIn": 0,
  "unpaddedOpaqueCreatedIn": 0,
  "paddedOpaqueCreatedIn": 0
 }

}

Χρήσιμο;

more options

investigating navigator.storage script.js:395:11 investigating IndexedDB script.js:399:11 investigating DOM Cache API script.js:402:11

Χρήσιμο;

more options

Standard8 said

Hi again, in addition to the above, could you try and get a little bit more information for us, then you can get going again.
 • On the address bar, enter about:telemetry.
 • In the search box at the top-right of the telemetry page, enter QM_FIRST_INITIALIZATION_ATTEMPT
 • If it finds results, can you take a screenshot and post it here please?
All this information should hopefully help us fix this for other people in future releases. Once you've done my previous comment and this one, the easiest way to fix your problem is to refresh Firefox. Note that this will remove any extensions you have installed. There are more details on how to do it, and exactly what it does here: https://support.mozilla.org/kb/refresh-firefox-reset-add-ons-and-settings

When I searched above, it didn't bring up any results. It just said "Late Writes"

Χρήσιμο;

more options

Thank you for the extra information. That's about all we need for now, we'll continue to look into the issue.

Please feel free to do the refresh that I mentioned before:

Standard8 said

The easiest way to fix your problem is to refresh Firefox. Note that this will remove any extensions you have installed. There are more details on how to do it, and exactly what it does here: https://support.mozilla.org/kb/refresh-firefox-reset-add-ons-and-settings

If you have questions, need help, or it doesn't work, feel free to ask again.

Χρήσιμο;

more options

Thanks. Just refreshed. Seems to be working for me again.

Χρήσιμο;

more options

Excellent, I'm glad that worked.

Χρήσιμο;

Κάντε μια ερώτηση

Πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να απαντήσετε στις δημοσιεύσεις. Παρακαλούμε ξεκινήστε μια νέα ερώτηση, αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό.