Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox crash

 • 3 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 23 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από TyDraniu

more options

I have this problem some times at day. This is only just a example. The browser stop and display a message.

bp-83a2778f-cca8-455b-a655-dc2350200725 bp-300382e6-456b-440f-a3b9-0a17d0200725 bp-b6fd0c4f-9541-4c78-8db5-6721d0200725 bp-e38b1197-9d64-456c-aae2-30a960200725 bp-029e192f-f55b-43c1-a772-bbb7b0200725 bp-210a3609-876c-4565-a80f-eecdf0200725 bp-3d6e0201-4582-48a7-9a63-adee40200725 bp-61b1faa3-839e-4970-b4ae-d90970200725 bp-f2736821-d9eb-4861-80d5-a38660200725 bp-c87d692f-48f2-47aa-b32b-2965e0200725 bp-c25d22bb-45a7-4697-8e14-ef3a40200725 bp-2001f559-537a-4692-ae73-be6540200725 bp-8f4e57f8-7cc2-4f04-a440-003830200725 bp-9509a806-2829-4b69-84f4-8bff10200725 bp-7edcc031-a2f7-4230-ae1f-cd8260200725 bp-f59d1f0e-bbbd-4cdf-8f4c-0ba3b0200725 bp-8bf20da1-d4e3-4596-93cb-9b9320200725 bp-b7e4f93d-c878-40b6-9f86-034f60200725 bp-30a49677-3d67-4898-888e-84e980200725 bp-ed12843a-c1d2-4513-92f9-c760a0200725 bp-55092001-123e-4efd-b1d5-a895e0200725 bp-9cb5c960-1e33-4435-bad3-3bb6c0200725 bp-50485159-5659-4668-aee5-760bf0200725 bp-d57c3094-4443-4ab1-91a8-c107a0200725 bp-8abe6d8a-dc30-4751-a873-d2c0a0200725 bp-ae4b0cbf-e5ea-4891-a3a9-50b580200725 bp-1d3d7b25-4543-46ef-ab8e-285610200725 bp-535ab822-8061-40c6-ace9-b53330200725 bp-d9f1903f-86b3-4da9-a438-c3f750200725 bp-b95f9f25-75f0-455c-be5f-09d760200725 bp-babb1f42-e194-4943-85ab-6025e0200725 bp-2bce92af-d0e6-4a65-9f99-964510200725 bp-b581f24a-4a8d-48d4-ba55-7e9cd0200725 bp-495a68dc-bac0-4fae-85cd-a5b9e0200725 bp-e65de079-e1e2-4cd3-92c3-91f4c0200725 bp-91c39608-29e3-45b2-87e4-afc4d0200725 bp-7aa6757a-203b-4f36-be79-912f40200725 bp-1d579ed9-05fe-4d4e-8e90-80be60200725 bp-77ad4fc6-4140-494d-b930-f00d00200725 bp-a17255cb-8483-4c26-8e11-64e7a0200725 bp-e6f097e1-72ce-4b04-96a7-ccf270200725 bp-c85c6949-939e-4d86-8453-491290200725 bp-e612a1bf-ea3d-423a-abfb-7669b0200725 bp-ab08dc93-3e8a-4954-a908-33cea0200725 bp-100c51ac-300e-4b6b-bade-91b1d0200725 bp-00880efe-ee41-4ed5-bd35-2a7280200725 bp-92843d0d-7ab2-41c5-8bdc-d5ff60200725 bp-066999db-8994-4c1b-9a70-6e4880200725 bp-c291cd44-dabf-4ad0-b372-fc2470200725 bp-573e0c43-8299-4ae9-818c-93a520200725 bp-9c0ecf7b-ec98-4176-9ef8-c501a0200725 bp-0d03e80f-fa8c-4b69-98d3-8f9730200725 bp-841f7479-e062-40bc-a4fe-7cfce0200725 bp-32197a39-5496-4a98-ac0a-059df0200725 bp-f008af24-42e7-4ac3-abc6-983320200725 bp-4d4e430f-655a-410c-bcc0-1b1190200725 bp-c1010ca6-fae1-4cb6-8c67-9ef4b0200725 bp-a31cdbeb-53e8-435e-8ac2-5974a0200725 bp-68225648-8dc3-43d5-9b88-c0bb00200725 bp-6bf2bcfd-ba59-416a-8741-675440200725 bp-91f99b69-f7ae-4e1a-831c-1b1700200725 bp-aa547b8c-c060-455f-ae96-7e2320200725 bp-cf648c5a-c547-4351-83a6-365ac0200725 bp-d92dab07-4731-4bad-8a3c-76ee80200725 bp-9f1811cb-7687-4bad-af24-d0b870200725

I have this problem some times at day. This is only just a example. The browser stop and display a message. bp-83a2778f-cca8-455b-a655-dc2350200725 bp-300382e6-456b-440f-a3b9-0a17d0200725 bp-b6fd0c4f-9541-4c78-8db5-6721d0200725 bp-e38b1197-9d64-456c-aae2-30a960200725 bp-029e192f-f55b-43c1-a772-bbb7b0200725 bp-210a3609-876c-4565-a80f-eecdf0200725 bp-3d6e0201-4582-48a7-9a63-adee40200725 bp-61b1faa3-839e-4970-b4ae-d90970200725 bp-f2736821-d9eb-4861-80d5-a38660200725 bp-c87d692f-48f2-47aa-b32b-2965e0200725 bp-c25d22bb-45a7-4697-8e14-ef3a40200725 bp-2001f559-537a-4692-ae73-be6540200725 bp-8f4e57f8-7cc2-4f04-a440-003830200725 bp-9509a806-2829-4b69-84f4-8bff10200725 bp-7edcc031-a2f7-4230-ae1f-cd8260200725 bp-f59d1f0e-bbbd-4cdf-8f4c-0ba3b0200725 bp-8bf20da1-d4e3-4596-93cb-9b9320200725 bp-b7e4f93d-c878-40b6-9f86-034f60200725 bp-30a49677-3d67-4898-888e-84e980200725 bp-ed12843a-c1d2-4513-92f9-c760a0200725 bp-55092001-123e-4efd-b1d5-a895e0200725 bp-9cb5c960-1e33-4435-bad3-3bb6c0200725 bp-50485159-5659-4668-aee5-760bf0200725 bp-d57c3094-4443-4ab1-91a8-c107a0200725 bp-8abe6d8a-dc30-4751-a873-d2c0a0200725 bp-ae4b0cbf-e5ea-4891-a3a9-50b580200725 bp-1d3d7b25-4543-46ef-ab8e-285610200725 bp-535ab822-8061-40c6-ace9-b53330200725 bp-d9f1903f-86b3-4da9-a438-c3f750200725 bp-b95f9f25-75f0-455c-be5f-09d760200725 bp-babb1f42-e194-4943-85ab-6025e0200725 bp-2bce92af-d0e6-4a65-9f99-964510200725 bp-b581f24a-4a8d-48d4-ba55-7e9cd0200725 bp-495a68dc-bac0-4fae-85cd-a5b9e0200725 bp-e65de079-e1e2-4cd3-92c3-91f4c0200725 bp-91c39608-29e3-45b2-87e4-afc4d0200725 bp-7aa6757a-203b-4f36-be79-912f40200725 bp-1d579ed9-05fe-4d4e-8e90-80be60200725 bp-77ad4fc6-4140-494d-b930-f00d00200725 bp-a17255cb-8483-4c26-8e11-64e7a0200725 bp-e6f097e1-72ce-4b04-96a7-ccf270200725 bp-c85c6949-939e-4d86-8453-491290200725 bp-e612a1bf-ea3d-423a-abfb-7669b0200725 bp-ab08dc93-3e8a-4954-a908-33cea0200725 bp-100c51ac-300e-4b6b-bade-91b1d0200725 bp-00880efe-ee41-4ed5-bd35-2a7280200725 bp-92843d0d-7ab2-41c5-8bdc-d5ff60200725 bp-066999db-8994-4c1b-9a70-6e4880200725 bp-c291cd44-dabf-4ad0-b372-fc2470200725 bp-573e0c43-8299-4ae9-818c-93a520200725 bp-9c0ecf7b-ec98-4176-9ef8-c501a0200725 bp-0d03e80f-fa8c-4b69-98d3-8f9730200725 bp-841f7479-e062-40bc-a4fe-7cfce0200725 bp-32197a39-5496-4a98-ac0a-059df0200725 bp-f008af24-42e7-4ac3-abc6-983320200725 bp-4d4e430f-655a-410c-bcc0-1b1190200725 bp-c1010ca6-fae1-4cb6-8c67-9ef4b0200725 bp-a31cdbeb-53e8-435e-8ac2-5974a0200725 bp-68225648-8dc3-43d5-9b88-c0bb00200725 bp-6bf2bcfd-ba59-416a-8741-675440200725 bp-91f99b69-f7ae-4e1a-831c-1b1700200725 bp-aa547b8c-c060-455f-ae96-7e2320200725 bp-cf648c5a-c547-4351-83a6-365ac0200725 bp-d92dab07-4731-4bad-8a3c-76ee80200725 bp-9f1811cb-7687-4bad-af24-d0b870200725

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Kurro Lopez

Επιλεγμένη λύση

You could install Nightly instead of the release version https://www.mozilla.org/en-US/firefox/channel/desktop/

This bug should be fixed there.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

bp-83a2778f-cca8-455b-a655-dc2350200725 bp-300382e6-456b-440f-a3b9-0a17d0200725 bp-b6fd0c4f-9541-4c78-8db5-6721d0200725 bp-e38b1197-9d64-456c-aae2-30a960200725 bp-029e192f-f55b-43c1-a772-bbb7b0200725 bp-210a3609-876c-4565-a80f-eecdf0200725 bp-3d6e0201-4582-48a7-9a63-adee40200725 bp-61b1faa3-839e-4970-b4ae-d90970200725 bp-f2736821-d9eb-4861-80d5-a38660200725 bp-c87d692f-48f2-47aa-b32b-2965e0200725 bp-c25d22bb-45a7-4697-8e14-ef3a40200725 bp-2001f559-537a-4692-ae73-be6540200725 bp-8f4e57f8-7cc2-4f04-a440-003830200725 bp-9509a806-2829-4b69-84f4-8bff10200725 bp-7edcc031-a2f7-4230-ae1f-cd8260200725 bp-f59d1f0e-bbbd-4cdf-8f4c-0ba3b0200725 bp-8bf20da1-d4e3-4596-93cb-9b9320200725 bp-b7e4f93d-c878-40b6-9f86-034f60200725 bp-30a49677-3d67-4898-888e-84e980200725 bp-ed12843a-c1d2-4513-92f9-c760a0200725 bp-55092001-123e-4efd-b1d5-a895e0200725 bp-9cb5c960-1e33-4435-bad3-3bb6c0200725 bp-50485159-5659-4668-aee5-760bf0200725 bp-d57c3094-4443-4ab1-91a8-c107a0200725 bp-8abe6d8a-dc30-4751-a873-d2c0a0200725 bp-ae4b0cbf-e5ea-4891-a3a9-50b580200725 bp-1d3d7b25-4543-46ef-ab8e-285610200725 bp-535ab822-8061-40c6-ace9-b53330200725 bp-d9f1903f-86b3-4da9-a438-c3f750200725 bp-b95f9f25-75f0-455c-be5f-09d760200725 bp-babb1f42-e194-4943-85ab-6025e0200725 bp-2bce92af-d0e6-4a65-9f99-964510200725 bp-b581f24a-4a8d-48d4-ba55-7e9cd0200725 bp-495a68dc-bac0-4fae-85cd-a5b9e0200725 bp-e65de079-e1e2-4cd3-92c3-91f4c0200725 bp-91c39608-29e3-45b2-87e4-afc4d0200725 bp-7aa6757a-203b-4f36-be79-912f40200725 bp-1d579ed9-05fe-4d4e-8e90-80be60200725 bp-77ad4fc6-4140-494d-b930-f00d00200725 bp-a17255cb-8483-4c26-8e11-64e7a0200725 bp-e6f097e1-72ce-4b04-96a7-ccf270200725 bp-c85c6949-939e-4d86-8453-491290200725 bp-e612a1bf-ea3d-423a-abfb-7669b0200725 bp-ab08dc93-3e8a-4954-a908-33cea0200725 bp-100c51ac-300e-4b6b-bade-91b1d0200725 bp-00880efe-ee41-4ed5-bd35-2a7280200725 bp-92843d0d-7ab2-41c5-8bdc-d5ff60200725 bp-066999db-8994-4c1b-9a70-6e4880200725 bp-c291cd44-dabf-4ad0-b372-fc2470200725 bp-573e0c43-8299-4ae9-818c-93a520200725 bp-9c0ecf7b-ec98-4176-9ef8-c501a0200725 bp-0d03e80f-fa8c-4b69-98d3-8f9730200725 bp-841f7479-e062-40bc-a4fe-7cfce0200725 bp-32197a39-5496-4a98-ac0a-059df0200725 bp-f008af24-42e7-4ac3-abc6-983320200725 bp-4d4e430f-655a-410c-bcc0-1b1190200725 bp-c1010ca6-fae1-4cb6-8c67-9ef4b0200725 bp-a31cdbeb-53e8-435e-8ac2-5974a0200725 bp-68225648-8dc3-43d5-9b88-c0bb00200725 bp-6bf2bcfd-ba59-416a-8741-675440200725 bp-91f99b69-f7ae-4e1a-831c-1b1700200725 bp-aa547b8c-c060-455f-ae96-7e2320200725 bp-cf648c5a-c547-4351-83a6-365ac0200725 bp-d92dab07-4731-4bad-8a3c-76ee80200725 bp-9f1811cb-7687-4bad-af24-d0b870200725

more options

Hi, it's our bug, fixed in version 80. To prevent it, go to Options > Privacy & Security -> check the setting to Prevent accessibility services from accessing your browser.

more options

I'm afraid I cann't check this setting because I have a process to read the URL in a Python process to find the Firefox window to close. If I check this option, my process is not able to find the URL section into the window. Is there other workarround? or I have to wait the new firefox version?

Best regards,

Note: This is my code to close the browser by port

def closeBrowser(botPort):

    toExit=False
    windows = Desktop(backend="uia").windows(class_name='MozillaWindowClass')
    for w in windows:
      if toExit:
        break
      nav = next(filter(lambda obj: obj.element_info.automation_id == "nav-bar", w.children()),None)
      items =next(filter(lambda obj: obj.element_info.control_type == "ComboBox", nav.children()),None)
      urlItem = next(filter(lambda obj: obj.friendly_class_name()=='Edit', items.children()),None)
      urlVal = urlItem.get_value()
      if urlVal == 'localhost:{}'.format(botPort):
        w.close()
        toExit = True
        break
more options

Επιλεγμένη λύση

You could install Nightly instead of the release version https://www.mozilla.org/en-US/firefox/channel/desktop/

This bug should be fixed there.