Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

How to build SpiderMonkey as library for application to use?

  • 2 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 23 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jasminefsb

more options

I have read the public documention on mozilla docs. But it doesn't work. I still cannot learn how to build the SpiderMonkey JS Engine successfully. I try to contact your developer but failed. So I write a forum here. Please help!

Επιλεγμένη λύση

Hi, I am just another user like you.

Firefox is open source, but to be honest, it's terrible kind of open source, to get the source code you have to clone the whole huge mozilla-central repo from mercurial. Compiling them is a painful procedure. There are various versions of spidermoney engine for Linux distributions from their perspective repository though. I see you are using Windows 10, WSL might help, but don't know.


If you just want to just grab and execute the binary, go here: Index of /pub/firefox/releases/

Grab the version, go to jsshell, for example, in F 79.0b9: https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/79.0b9/jsshell/

Another link that might help: SpiderMonkey https://firefox-source-docs.mozilla.org/js/build.html


Another downside is that although Firefox is open source and very nice browser, the JS is terribly slow (compared to NodeJS). The GC is horrible. No syntax highlighting in the console. No eager evaluation for code you write (so far), but the browser supports it. The GC is terrible in the browser as well, and less performant than Chromium ( also open source ;) ) or Chromium based browsers.

I will suggest you to try out open source NodeJS and get all the nice features that spidermonkey lacks...

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi, I am just another user like you.

Firefox is open source, but to be honest, it's terrible kind of open source, to get the source code you have to clone the whole huge mozilla-central repo from mercurial. Compiling them is a painful procedure. There are various versions of spidermoney engine for Linux distributions from their perspective repository though. I see you are using Windows 10, WSL might help, but don't know.


If you just want to just grab and execute the binary, go here: Index of /pub/firefox/releases/

Grab the version, go to jsshell, for example, in F 79.0b9: https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/79.0b9/jsshell/

Another link that might help: SpiderMonkey https://firefox-source-docs.mozilla.org/js/build.html


Another downside is that although Firefox is open source and very nice browser, the JS is terribly slow (compared to NodeJS). The GC is horrible. No syntax highlighting in the console. No eager evaluation for code you write (so far), but the browser supports it. The GC is terrible in the browser as well, and less performant than Chromium ( also open source ;) ) or Chromium based browsers.

I will suggest you to try out open source NodeJS and get all the nice features that spidermonkey lacks...

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Sourav

more options

@Sourav Thanks for your help! Although I have tried the way shown in the mozilla docs, I still cannot build spidermonkey successfully :( In fact, what I want to do is to use SpiderMonkey to build a JavaScript runtime like node.js. Unfortunately, I encountered this problem.