Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox Search will not use google

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 10 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

I have google as my default search engine and have deleted yahoo from the options list. However, when I search it comes back with yahoo as the search engine. this just started today and I have not made any changes to browser. How do I get google back?

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Sometimes a problem with Firefox may be a result of malware installed on your computer, that you may not be aware of.

You can try these free programs to scan for malware, which work with your existing antivirus software:

Further information can be found in the Troubleshoot Firefox issues caused by malware article.

Did this fix your problems? Please report back to us!

more options

After that, please also check your extensions (a type of Firefox add-on). You can view, disable, and often remove unwanted or unknown extensions on the Add-ons page. Either:

  • Ctrl+Shift+a (Mac: Command+Shift+a)
  • "3-bar" menu button (or Tools menu) > Add-ons
  • type or paste about:addons in the address bar and press Enter/Return

In the left column of the Add-ons page, click Extensions. On the right side, find the "Manage Your Extensions" heading.

Then cast a critical eye over the list below that heading (you can stop at "Recommended Extensions"). Any extensions Firefox installs for built-in features are hidden from this page, so everything listed here is your choice (and your responsibility) to manage. Anything that mentions search, private search, etc.? Anything suspicious or that you just do not remember installing or why? If in doubt, disable (or remove). For your privacy and security, don't let mystery programs linger here.