Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Logging into Reddit gives a strange result

 • 4 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 24 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από Mace2

more options

When I log into Reddit I get the following result. It always happens on a successful login can anyone tell me what I am seeing and why it appears?

When I log into Reddit I get the following result. It always happens on a successful login can anyone tell me what I am seeing and why it appears?
Συνημμένα στιγμιότυπα

Επιλεγμένη λύση

I have reinstalled FF and loggin to reddit worked properly.

This means something in FF was corrupted.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Load the web page. Then, to reload the page bypassing the cache and force a fresh retrieval;
Ctrl+Shift+R (Mac=Command+Shift+R)

Try this several times.

more options

I am able to get by the message by refreshing, however I want to know what causes this messsage to appear after entering credentials?

more options

If you use extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) that can block content (Adblock Plus, NoScript, Disconnect, Ghostery, Privacy Badger, uBlock Origin) always make sure such extensions do not block content.


You can try these steps in case of issues with web pages:

You can reload web page(s) and bypass the cache to refresh possibly outdated or corrupted files.

 • hold down the Shift key and left-click the Reload button
 • press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
 • press "Command + Shift + R" (Mac)

Clear the Cache and remove the Cookies for websites that cause problems via the "3-bar" Firefox menu button (Options/Preferences).

"Remove the Cookies" for websites that cause problems:

 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: "Manage Data"

"Clear the Cache":

 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data -> Clear Data -> Cached Web Content: Clear

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem.

 • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
 • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window
more options

Επιλεγμένη λύση

I have reinstalled FF and loggin to reddit worked properly.

This means something in FF was corrupted.