Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Warning: Security Risk Ahead for Legitimate Website

more options

Can anyone tell me why, when I go to a legitimate website, I get a big yellow screen saying, "Warning: Security Risk Ahead? I am trying to go to real websites, for instance it will not let me go to www.equifax.com I know this is a real website, but Mozilla won't let me access it. Not only that, but once Mozilla rejects it, I can't access the site through any other browser. Please help. I need to get into these sites.

Can anyone tell me why, when I go to a legitimate website, I get a big yellow screen saying, "Warning: Security Risk Ahead? I am trying to go to real websites, for instance it will not let me go to www.equifax.com I know this is a real website, but Mozilla won't let me access it. Not only that, but once Mozilla rejects it, I can't access the site through any other browser. Please help. I need to get into these sites.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Hi besb007, Firefox is giving you its opinion on the certificate presented by the server: for some reason it cannot be verified, so Firefox can't tell whether the server is the real site and an impostor.

Can anyone tell me why, when I go to a legitimate website, I get a big yellow screen saying, "Warning: Security Risk Ahead? I am trying to go to real websites, for instance it will not let me go to www.equifax.com I know this is a real website, but Mozilla won't let me access it.

Do you get an error page with with an "Advanced" button that provide more information about the ERROR_CODE and lets you look at the certificate? Sometimes there is also an option to ignore the problem, but I don't recommend it if the site involves sensitive information because usually what Firefox is telling you is that the certificate presented by the server does NOT check out, so there may be a "man in the middle" of your connection doing, well, sometimes it's your security software looking out for you, and sometimes it's spyware aiming to steal your identity.

Not only that, but once Mozilla rejects it, I can't access the site through any other browser. Please help. I need to get into these sites.

Hmm, all your browsers share the same opinion? This is definitely a reason to be suspicious.

So as a starting point, what error code are you getting? This article has info on what the most common ones indicate: How to troubleshoot security error codes on secure websites.