Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Everytime I sign in to Mozilla Firefox, I get asked "Do you want to allow this app to make changes to your devices" the app is C:programfiles\Mozilla firefox/firefox.exe

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Tell me how to eliminate the question in subject from being asked everytime I sign in to the Mozills Fitere Fox browser. It requires me to click "Yes". It's annoying and was not need in the past.

Tell me how to eliminate the question in subject from being asked everytime I sign in to the Mozills Fitere Fox browser. It requires me to click "Yes". It's annoying and was not need in the past.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Check that Firefox isn't set to run as Administrator.

You can open the Properties of the Firefox desktop shortcut via the right-click context menu and check the "Compatibility" tab.

Make sure all items are deselected in the "Compatibility" tab of the Properties window.

  • Privilege Level: "Run this program as Administrator" should not be selected
  • "Run this program in compatibility mode for:" should not be selected

Also check the Properties of the firefox.exe program in the Firefox program folder.