Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox GUI id or class List

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 2 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Wesley Branton

more options

How can i get all firefox gui elements id or class list? For example i know just #personal-bookmarks id. Is there something like list?

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

You can view the entire Firefox GUI through the Browser Toolbox, although it's not enabled by default.

To enable it, open the regular debugger tools (pressing F12 on your keyboard). On the debugger window (which usually appears on the bottom of the screen), there will be a three dot button next to the close button. Press that and select Settings.

Under the Advanced Settings section, check Enable browser chrome and add-on debugging toolboxes as well as Enable remote debugging. Then you can close the regular debugger window.

Now you can open the Browser Toolbox but going to the Firefox menu button, selecting Web Developer and Browser Toolbox. You can also use the keyboard shortcut Ctrl + Alt + Shift + I.

This will allow you to inspect all of the Firefox GUI, the same way you would for a website.

NOTE: You may be asked to approve an incoming connection. That's not a remote connection. That's you.

Hope this helps.