Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

HTML5 Games freezes on Firefox 79.0b1 Dev.Edition

  • 5 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 142 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από n_sander

more options

Hello, i've just updated my firefox developer edition from 78.0b9 to 79.0b1 (64-Bit) Now a HTML5 Game in the first tab freezes when i'm opening a website (google or mozilla or any other) in a second tab. Occures with the HTML5 Versions of Shakes&Fidget and Forge of Empires, which i play. No problem with latest version of the normal Firefox (77.0.1 64-Bit) and the previous dev edition 78.0b9 64-Bit. My OS is Windows 10 Pro Version 2004 Build 19041.329

Thanks in advance, Nicole

Hello, i've just updated my firefox developer edition from 78.0b9 to 79.0b1 (64-Bit) Now a HTML5 Game in the first tab freezes when i'm opening a website (google or mozilla or any other) in a second tab. Occures with the HTML5 Versions of Shakes&Fidget and Forge of Empires, which i play. No problem with latest version of the normal Firefox (77.0.1 64-Bit) and the previous dev edition 78.0b9 64-Bit. My OS is Windows 10 Pro Version 2004 Build 19041.329 Thanks in advance, Nicole

Επιλεγμένη λύση

I've just installed the latest update. With 79.0b5 (64-bit) there is no freezing of HTML5-Games.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

Maybe related to this feature ?

Firefox will detect if your computer’s memory is running low, which is defined as lower than 400MB, and suspend unused tabs that you haven’t used or looked at in a while.
The new tab unload feature is controlled on the about:config page with a preference that you can set to false to disable this feature.
Keep in mind that this makes you vulnerable to low memory issues.

  • browser.tabs.unloadOnLowMemory = false

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.


more options

Thanks for your reply. This preference is already set to false, obviously by default. The game freezes immediately after loading a website in the new tab. Just noticed that even when i minimize FF to tray and then maximize FF again, the game freezes also.

more options

On normal Firefox Edition (78.0.1 64-Bit) i have set the preference "browser.tabs.unloadOnLowMemory" to true, no freezing of HTML5 games could be detected. The Problem only affects latest Firefox Developer Edition (79.0b1). Just updated Firefox Dev to 79.0b2, the problem ist still there.

more options
more options

Επιλεγμένη λύση

I've just installed the latest update. With 79.0b5 (64-bit) there is no freezing of HTML5-Games.