Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox Titlebar disapearing randomly - Ubuntu 18.04

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 25 προβολές
more options

I am using Firefox in Ubuntu 18.04 and Title bar disappears randomly. Also while Title bar is missing Firefox window never comes to top if under another window. Customize > Title Bar Checkbox == ON.

I was trying to use F11 with no success.

Workarounds that works:

   - Grab one of tabs and move outside of existing window (title bar restored), then other tabs moved to such window are OK.
   - Go to Customize > Title Bar checkbox (is ON) / deactivate and activate again. After "checkbox restart" Title Bar is restored back.

All SW is up to date. Any clue? Any hints please?

Thanks!