Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

No audio in Firefox only (Windows 10)

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • Τελευταία απάντηση από rik.osborne66

more options

I have rather abruptly lost all audio in Firefox 77 on Windows 10. YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Facebook videos - all silent.

Meanwhile, I'm getting sound as usual when viewing those things in Chrome (and I would really prefer not to have to go back to Chrome), and all sound from other sources is working correctly - games, iTunes, Spotify, etc.

Does Firefox hook into my system's audio functions in some unique way, different from everything else? I've recently started experimenting with doing my own music and video recording/editing, and I've tried out a number of different audio/video apps in an attempt to find the tools that suit me, and I'm starting to wonder if one of the apps I tried modified or overwrote whatever system hook that Firefox was using.

Strangely enough, the audio spontaneously started working again yesterday, a few hours after it stopped, and was still working today until I rebooted my machine. Then it was gone again.

Επιλεγμένη λύση

Never mind, I found the answer in a thread that showed up in the sidebar after I posted: "what-to-do-if-firefox-wont-play-any-sounds"

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Never mind, I found the answer in a thread that showed up in the sidebar after I posted: "what-to-do-if-firefox-wont-play-any-sounds"