Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Unable to connect to a previously reliable website

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 3 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από smith8082

more options

I have tried disabling all system security (Talktalk F-Secure) on my desktop system but it does not solve the problem. The issue affects my smart phone, tablet and desktop when connecting via my TalkTalk router. However, the tablet, for example, connects via my work router. Any bright ideas anyone

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to www.national-lottery.co.uk. PR_END_OF_FILE_ERROR

   The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.

Επιλεγμένη λύση

Do you have a VPN or anything installed on your main router? Cor-El's response in this thread https://support.mozilla.org/en-US/questions/1267074 might be of some use.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

Do you have a VPN or anything installed on your main router? Cor-El's response in this thread https://support.mozilla.org/en-US/questions/1267074 might be of some use.

more options

Brilliant, and thank you. Followed your link, set to No Proxy and also Activate DNS to https. Not sure which change worked but problem currently solved. Maybe now I will win the lottery as I can now enter again.