Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Display title of toolbar items (e.g. extension)

  • 4 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 27 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Shashank Shekhar

more options

Is there a way to display the "item" title (e.g. extensions, tools) in the customized toolbar, alongside the icons?

Is there a way to display the "item" title (e.g. extensions, tools) in the customized toolbar, alongside the icons?

Επιλεγμένη λύση

Hello,

Due to small size, It's not practically possible but however you can see name of your icons by hovering cursor on it.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Sorry, Firefox doesn't have a user preference for that type of feature, although some extensions do use a "on-hover" of the cursor with some sort of display of the extension name - - but that is on Windows OS, which is what I use. The option for that was removed from Firefox on Windows OS's quite awhile ago.

Don't know if that is used for Mac OSX builds of Firefox, though.

Maybe a fellow Mac user will have a better answer for you ...

more options

What items is this about ?

Is this about icons on the Navigation Toolbar or about bookmarks or otherwise ?

more options

When I mention "items" above, I meant the icons that show up to the right of the search bar.

more options

Επιλεγμένη λύση

Hello,

Due to small size, It's not practically possible but however you can see name of your icons by hovering cursor on it.