Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Recover Deleted Firefox Browsing History.

  • 3 απαντήσεις
  • 4 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 17035 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από dpalladini

more options

my browning history is delete how to recovery anyone help me. thank you in advance.

my browning history is delete how to recovery anyone help me. thank you in advance.

Επιλεγμένη λύση

Hello Sam,

Follow the step resolve the problem easily. Restore Firefox History Using Backup Copies Backup copies of deleted Firefox history are stored in hidden files named as index.dat files. If you have accidentally delete Firefox history, you can recover it by locating the index.dat file.

1. Click "Start" > "Search" > "Tools" > "Folder Options." 2. Click "View" > select "Show hidden files and folders" > uncheck "Hide extensions for known file types" and "Hide protected operating system files". 3. Click search in "All Files and Folders" in the C Drive > type index.dat in search bar > click "Search". 4. Download and install index.dat file reader on your PC if you don't have one. 5. Open index.dat file within the reader > Click on the Firefox browsing history you want to restore > Click "Restore". Then you can open your Firefox browser to check all your restored history now.

I hope resolve your problem then reply back to me.

Thank you asked Question in Mozilla support.

Regards,

Arman khan

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hello Sam,

Follow the step resolve the problem easily. Restore Firefox History Using Backup Copies Backup copies of deleted Firefox history are stored in hidden files named as index.dat files. If you have accidentally delete Firefox history, you can recover it by locating the index.dat file.

1. Click "Start" > "Search" > "Tools" > "Folder Options." 2. Click "View" > select "Show hidden files and folders" > uncheck "Hide extensions for known file types" and "Hide protected operating system files". 3. Click search in "All Files and Folders" in the C Drive > type index.dat in search bar > click "Search". 4. Download and install index.dat file reader on your PC if you don't have one. 5. Open index.dat file within the reader > Click on the Firefox browsing history you want to restore > Click "Restore". Then you can open your Firefox browser to check all your restored history now.

I hope resolve your problem then reply back to me.

Thank you asked Question in Mozilla support.

Regards,

Arman khan

more options

hello sam,

Recover Deleted Firefox Browsing History by two method

Method 1. Restore Firefox History Using Backup Copies

Backup copies of deleted Firefox history are stored in hidden files named as index.dat files. If you have accidentally delete Firefox history, you can recover it by locating the index.dat file.

1. Click "Start" > "Search" > "Tools" > "Folder Options." 2. Click "View" > select "Show hidden files and folders" > uncheck "Hide extensions for known file types" and "Hide protected operating system files". 3. Click search in "All Files and Folders" in the C Drive > type index.dat in search bar > click "Search". 4. Download and install index.dat file reader on your PC if you don't have one. 5. Open index.dat file within the reader > Click on the Firefox browsing history you want to restore > Click "Restore". Then you can open your Firefox browser to check all your restored history now.


Method 2: Use DNS Cache to Recover Firefox History

DNS cache only works to restore your deleted Firefox browsing history files when the computer is not shut down. If you have restarted PC, you can't recover Firefox history by applying DNS cache.

1. Press Windows + R, type cmd and click OK. Or you can also type cmd in the Windows search bar. 2. Open Command Prompt, type ipconfig /displaydns, and press Enter. Now, you can see the recently visited websites. You can view, copy & paste the important websites into Firefox, and save them as bookmarks.

Restore Firefox history with DNS cache

more options

Solution appears to be outdated I have windows 10 and the latest version of Mozilla-Firefox. Page says "1. Click "Start" > "Search" > "Tools" > "Folder Options." Start what? Then it says "Search" Search... Search Where? Tools... What tools I have tools all through the computer. THEN ... 2. Click "View" > select "Show hidden files and folders" > uncheck "Hide extensions for known file types" and "Hide protected operating system files". after trial and error I found a file and was able to click on show hidden files, but there is no option to "uncheck "Hide extensions for known file types" and "Hide protected operating system files" so its a dead end cant find what they said, how they said.