Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

firefox will not let me register to vote

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 10 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

"Blocked by X-Frame-Options Policy

An error occurred during a connection to register.vote.org.

Firefox prevented this page from loading in this context because the page has an X-Frame-Options policy that disallows it."


i been tryin to register to vote. obviously america got problems an the citizens need to step up. any way i can get this X-FRAMES problem to go away? i had this before and just stopped living my life like i needed to because i could not figure out the problem. but this is to far. this has to stop. i need this to stop causing problems.

"Blocked by X-Frame-Options Policy An error occurred during a connection to register.vote.org. Firefox prevented this page from loading in this context because the page has an X-Frame-Options policy that disallows it." i been tryin to register to vote. obviously america got problems an the citizens need to step up. any way i can get this X-FRAMES problem to go away? i had this before and just stopped living my life like i needed to because i could not figure out the problem. but this is to far. this has to stop. i need this to stop causing problems.

Επιλεγμένη λύση

Hello,

Try this add on Ignore X-Frame-Options Header .

Hope it works. Thank You.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Hmmm. 'Register to Vote' but it does not say where or for what.

Make sure you are not blocking content.

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?


https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop

more options

Επιλεγμένη λύση

Hello,

Try this add on Ignore X-Frame-Options Header .

Hope it works. Thank You.

more options

You can try to right-click in the iframe area with the error message and open the frame in a new tab via the right-click context menu (This Frame).