Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

can't install add-ons

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 12 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Ankit Kumar

more options

hello when I try in the add on menu to install an add-ons then t says it can't install because it can't adjust the file. when i try to install it directl from the site it say's I have no internet witch is on tried without firewal doesn't help.

greeting and best regards ron

system win 10

hello when I try in the add on menu to install an add-ons then t says it can't install because it can't adjust the file. when i try to install it directl from the site it say's I have no internet witch is on tried without firewal doesn't help. greeting and best regards ron system win 10

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Hiiii Rboer1...


An internal file in each add-on indicates the range of Firefox versions with which the extension is compatible. In the Firefox Add-ons area of Mozilla, you can review version compatibility information on the page for each available extension.

If your installed version of Firefox does not fit within that range, installing the add-on results in an error, indicating that the add-on is not compatible. If your version of Firefox is incompatible with the add-on, you can:

  • Update to the latest version of Firefox. For more information, see Update Firefox to the latest release.
  • Find a version of the add-on that is compatible with your version of Firefox. The Firefox Add-ons website usually has the most up to date version of each add-on.
  • Use a different extension. For many extensions, there are similar extensions that provide the same functionality. For more information, see Firefox Add-ons.
  • Contact the author of the add-on at the support site listed on its add-on page. (Note: posting a review is not effective and will not reach the author.)