Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Cannot set exceptions in cookies and site data

  • 6 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 217 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από SK_AusTX

more options

Outlook on the web will not launch from Office 365:

-(

Something went wrong Repeating redirects detected.

Click here to sign out.

X-ClientId: DFD46A985D07471A8373B0D7F250B09F X-Redir-Error ArLym14B4LPc7fj11wg|AsTJRt4BNJjQ7fj11wg|ArLym14Biwl_7fj11wg|AsTJRt4Bz3N07fj11wg|ArLym14BsJgp7fj11wg|AsTJRt4BZ4sf7fj11wg|ArLym14BgGjK7Pj11wg|AsTJRt4Bkz-07Pj11wg|ArLym14BjMxu7Pj11wg|AsTJRt4BYzlj7Pj11wg|ArLym14Bd3kV7Pj11wg|AsTJRt4BPoIK7Pj11wg|ArLym14B1ku16_j11wg|AsTJRt4BZkum6_j11wg|ArLym14By4BN6_j11wg|AsTJRt4BBjY16_j11wg|ArLym14BHWHg6vj11wg|AsTJRt4BR-7P6vj11wg|ArLym14BRUKR6vj11wg|AsTJRt4BfVSC6vj11wg|ArLym14BNJwo6vj11wg X-FEServer DM5PR19CA0004 Date:5/11/2020 10:16:18 PM

Microsoft wants me to set

http://*.outlook.com https://*.microsoftonline.com

in trusted sites. "Exceptions - Cookies and Site Data" does not allow entering URLs. Please see my screen capture.

Συνημμένα στιγμιότυπα

Επιλεγμένη λύση

Apparently the wildcard (*) was the issue. By using these URLs as exceptions, without the wildcards, the URLs were accepted and Outlook Web works fine now. Thank you for taking time to discuss this issue with me.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (6)

more options

Something is very wrong with your exceptions! You may want to remove those.

You cannot use an asterisk or other wildcard when setting Firefox permissions. Can you paste one of the following and then click Allow, and then repeat with the other one:

(See screenshot for how that should end up)

Does that help?

more options

I should ask what your general cookie setting is, since this assumes you allow session cookies for other sites and only need exceptions for the special cases. If you block cookies for all sites, you'll almost certainly need more exceptions to stay logged in on the Office365 infrastructure.

more options

"Something is very wrong with your exceptions! You may want to remove those."

Yes! That is what appears when I attempt to add the URLs that are requested by MS.

"Exceptions - Cookies and Site Data" will not allow me to store URLs. I get the nonsense in the first picture instead.

more options

If you paste

https://outlook.office.com

does Firefox let you click Allow?

But anyway, if you are not blocking cookies, then I don't think any exceptions should be required.

(Bear in mind that "Trusted Sites" is an Internet Explorer list not a Firefox list, so the instructions appear not to be tailored to Firefox.)

Maybe there is a different source of the issue, but I'd just be guessing.

Did you already try flushing the cache in case Firefox is using any old files that are obsolete? More info: How to clear the Firefox cache.

more options

Can you modify cookie allow exceptions via "Tools -> Page Info -> Permissions" ?

more options

Επιλεγμένη λύση

Apparently the wildcard (*) was the issue. By using these URLs as exceptions, without the wildcards, the URLs were accepted and Outlook Web works fine now. Thank you for taking time to discuss this issue with me.