Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I have a HTML-File with <script>-definition of an external javascript-file containing a javascript-function and I want to execute this function, but no result.

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 3 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από isidor2706

more options

File #1: <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset='UTF-8'"> <script type="text/JavaScript" src="MyJavaScript.js"></script> <input type="button" name="ShowText" value="ClickMe" onclick="JavaScript:ShowHelp ()">

File #2: Name = "MyJavaScript.js" function ShowHelp () { alert ("Here I am!"); //<-- This Text is not displayed!! }

I tried to delete the browser-cache and refreshed the HTML-File, but the problem still remains. What can I do?

Επιλεγμένη λύση

Error found, problem solved: The Text (example: "Here I am!") had several individual lines, which are not continued.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Error found, problem solved: The Text (example: "Here I am!") had several individual lines, which are not continued.