Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Something keeps deleting all my tabs and pinned tabs about once every two weeks, so How do I PERMANENTLY save my pinned tabs?

 • 3 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 2 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Would like a way to save the pinned and other tabs I have open in someplace, so when they get deleted I don't have to rummage thru last months History and dig out each one over again. A simple "Save this layout with date and name" somewhere would be great.

Επιλεγμένη λύση

Thanks for the fast reply.

I had slightly different selections when I right clicked the one tab, there was no "Bookmark All Tabs" available. So I just chose Select All Tabs and then right click again on the selected tabs and chose Bookmark Tabs and then add a name and date for folder name and saved to Bookmarks Menu. Now I have just what I wanted but could not figure out how to do.

As to what is causing my "disappearing tabs" I think it happens when I access Firefox from outside the browser. I opened a link to Garmin Express this morning, it went to firefox and opened the site. When I next opened up Firefox, that was the only tab left. I could not recover the other tabs from that point on.

So will hopefully avoid this way of opening anymore, and use my backup tabs in Bookmark Menu to rebuild if I mess up.

thanks again, appreciate it.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Profile data can be removed or not recorded in several ways;

 • 1) Running Firefox in Private Mode (nothing is recorded)
 • 2) Privacy settings; (In the address bar,
  type about:preferences#privacy<enter>)
 • 3) Many disk cleaners and anti-virus type programs can remove data from browsers. Open their settings and have them leave the browsers alone.
 • 4) Mal-ware.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Open all of the tabs you want to save in a window. Right-click on one tab and select:
Bookmark All Tabs and save then to a newly created bookmarks folder. Make sure to give that folder a proper name.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη FredMcD

more options

Επιλεγμένη λύση

Thanks for the fast reply.

I had slightly different selections when I right clicked the one tab, there was no "Bookmark All Tabs" available. So I just chose Select All Tabs and then right click again on the selected tabs and chose Bookmark Tabs and then add a name and date for folder name and saved to Bookmarks Menu. Now I have just what I wanted but could not figure out how to do.

As to what is causing my "disappearing tabs" I think it happens when I access Firefox from outside the browser. I opened a link to Garmin Express this morning, it went to firefox and opened the site. When I next opened up Firefox, that was the only tab left. I could not recover the other tabs from that point on.

So will hopefully avoid this way of opening anymore, and use my backup tabs in Bookmark Menu to rebuild if I mess up.

thanks again, appreciate it.

more options

You can possibly save a backup copy of sessionstore.jsonlz4 in the profile folder. This file is only present when Firefox is closed.

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.


You will normally find these files in the sessionstore-backups folder:

 • previous.jsonlz4 (cleanBackup: copy of sessionstore.jsonlz4 from previous session that was loaded successfully)
 • recovery.jsonlz4 (latest version of sessionstore.jsonlz4 written during runtime)
 • recovery.baklz4 (previous version of sessionstore.jsonlz4 written during runtime)
 • upgrade.jsonlz4-<build_id> (backup created during an upgrade of Firefox)

You can copy a file from the sessionstore-backups folder to the main profile and rename the file to sessionstore.jsonlz4 to replace the current file (make sure to backup the current sessionstore.jsonlz4).