Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

can anyone tell me how I can delete old email addresses from drop down sign in boxes?

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 3 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Scorpio54

more options

Hello Everyone, It's been awhile since I've last asked for the great answers that you've provided me with in the past!! I would like to ask how I can delete old email addresses from drop down sign in boxes? Thanks for any help you can give me.

Επιλεγμένη λύση

Could you try this:

While your cursor is in the form field, press the down arrow key on the keyboard until the suggestion you want to remove is highlighted. Press the Delete key. If nothing happens, try Shift+Delete.

Does that work?

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

Could you try this:

While your cursor is in the form field, press the down arrow key on the keyboard until the suggestion you want to remove is highlighted. Press the Delete key. If nothing happens, try Shift+Delete.

Does that work?

more options

It worked perfectly!! Thank you