Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

mp4 video plays but with no sound (W7, f/f 64bit, v75.0)

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 201 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Gra

more options

A .mp4 video clip on the web will play through f/f but with no sound. A .mp3 audio clip plays ok. The laptop sound controls are not muted. The mp4 clip shows a bar at the bottom and on the right there's a symbol that looks like a speaker with a bar through it. There seems no way to change this. The mp4 clip will play perfectly in WMP and from the website on a Samsung phone.

Επιλεγμένη λύση

There was a similar thread last year but I'm not sure we really got to the bottom of it: https://support.mozilla.org/questions/1268331

It's possible that Firefox is displaying messages about the problem in its Web Console. You can open the Web Console in the lower part of the tab using either:

  • "3-bar" menu button > Web Developer > Web Console
  • (menu bar) Tools > Web Developer > Web Console
  • (Windows) Ctrl+Shift+k

You can clear existing clutter by clicking the little garbage can icon above the existing list.

Then reload the page or re-trigger the media to play in the upper part of the tab and watch for error or security messages. Anything that sounds like it could be relevant?

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Επιλεγμένη λύση

There was a similar thread last year but I'm not sure we really got to the bottom of it: https://support.mozilla.org/questions/1268331

It's possible that Firefox is displaying messages about the problem in its Web Console. You can open the Web Console in the lower part of the tab using either:

  • "3-bar" menu button > Web Developer > Web Console
  • (menu bar) Tools > Web Developer > Web Console
  • (Windows) Ctrl+Shift+k

You can clear existing clutter by clicking the little garbage can icon above the existing list.

Then reload the page or re-trigger the media to play in the upper part of the tab and watch for error or security messages. Anything that sounds like it could be relevant?

more options
more options

jscher2000 - -I tried that - web console shows no errors or warnings. But looking at the link to previous problem, setting media.play-stand-alone to false forces the file to be opened outside f/f in WMP and then it plays correctly. So I have a good work-around, but there's still a problem within f/f not solved. Thanks v much for the quick response.


hansigaya99 - In my case, WMP plays it properly when started outside f/f, so not sure if this is going to help. However, the page has got some useful looking content and I'll give it a go in due course. Thanks v much!