Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

REALLY want my drop down arrow back on the address bar in V75! Any way to do that please?

 • 9 απαντήσεις
 • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 441 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από Mel

more options

The drop down arrow is now gone in update 75. Is there an option to bring it back? Clicking on the URL is NOT the same thing.

Επιλεγμένη λύση

It is likely that all or most browser.urlbar.update1 prefs are gone in Firefox 77 if the new design has been finished and is ready for release.

The changes in width and height can easily be reverted via userChrome.css like posted in the above linked forum post.

Note that these width/height changes are merely directed to touch screen users to make it easier to work with the location bar, but if you use a desktop computer then you wouldn't need them and they interfere with other elements.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (9)

more options
more options

I put a fix for this on here a day or two ago. It should be on this forum somewhere.

more options

I would just love to know what purpose was served by removing the arrow. The fact that people have to "fix" something that Firefox has done, apparently intentionally, is mystifying.

more options

The new design opens the history drop-down list automatically if you click to set focus to the location/address bar, so a special arrow button is no longer required. You can set in "Options/Preferences -> Home" what Top Sites content you want to appear as a suggestion (applies to the Firefox Home page and to the location bar drop-down suggestions).

You can type a '^' to initiate a history search (match) in the location bar.

more options

ejpejp said

I would just love to know what purpose was served by removing the arrow. The fact that people have to "fix" something that Firefox has done, apparently intentionally, is mystifying.

Who knows. It's probably the main reason I never switched to Chrome. No idea why they would get rid of it.

Either way, here's your solution if you haven't found one yet.

Try This:

1. Go to address bar, type: about:config

2. Confirm that you will be careful

3. Search for the following preferences and set them all to FALSE

      1. browser.urlbar.openViewOnFocus
      2. browser.urlbar.update1
      3. browser.urlbar.update1.interventions
      4. browser.urlbar.update1.searchTips
      5. browser.urlbar.update1.view.stripHttps

4. Close and restart the Firefox browser and hopefully your address arrow should be back on the right hand side of the address bar.

more options

Επιλεγμένη λύση

It is likely that all or most browser.urlbar.update1 prefs are gone in Firefox 77 if the new design has been finished and is ready for release.

The changes in width and height can easily be reverted via userChrome.css like posted in the above linked forum post.

Note that these width/height changes are merely directed to touch screen users to make it easier to work with the location bar, but if you use a desktop computer then you wouldn't need them and they interfere with other elements.

more options

If, as you say, this bug cannot be fixed in future versions, I will move away from firefox. And so will many others.

more options

cor-el said

You can type a '^' to initiate a history search (match) in the location bar.

What ist the reason to make this extra complicated?

more options

Thanks to everyone for the responses! Editing in about:config did the trick!

Thanks again!