Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Focus dev tools on inspect element

  • 5 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 20 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από nikita1347

more options

On Ctrl+Shift+C you can inspect an element, but for some reason when you click an element the dev tools window doesn't get focused automatically. If you right click and select "Inspect Element" from the context menu the focus changes correctly. This is a small issue but very annoying to work with.

On Ctrl+Shift+C you can inspect an element, but for some reason when you click an element the dev tools window doesn't get focused automatically. If you right click and select "Inspect Element" from the context menu the focus changes correctly. This is a small issue but very annoying to work with.

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

When you press Ctrl + Shift + C, whatever element your cursor is hovering over will be highlighted. As you move the cursor, different elements are highlighted. However, the Developer Tools will only be focused when you have clicked on the element that you want to select with your mouse.

more options

My developer tools aren't focused on click, that's the issue.

more options

Do you have the same issue when running Firefox in Safe Mode?

more options

The issue persists in Incognito. All of the extensions are turned off.