Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

How do i get Search with Amazon off the top of my address bar bookmarks?

  • 9 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 1049 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από McCoy

more options

Every time i open my address bar to go to one of my most visited sites, the search with amazon tab is at the top taking up valuable space. How do i remove this as its quite annoying

Επιλεγμένη λύση

Hello mweber100,

When I look at your original post, I'm thinking that maybe you're talking about the "new address bar feature" (?)

When you click on the address bar, do you get an drop down, listing all of your Top Sites ?

If so :

Would you do this please :

Type in the address bar about:config and press Enter. (ignore the warning)

Type in the search bar and look for the preference :

browser.urlbar.openViewOnFocus

and set its value to false

Do the same with these preferences :

browser.urlbar.update1

browser.urlbar.update1.interventions

browser.urlbar.update1.searchTips

Then close and restart Firefox.


If this doesn't even come close to what you're talking about : please ignore this post ......

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (9)

more options

On the new tab page (enter about:newtab in the address bar if you have a custom one):

  • hover over the amazon search entry
  • click on the three dots
  • select "unpin"
more options

Dont understand how i can hover over the amazon entry and click on the 3 dots. No dots come up like in the picture above.

more options

You might have to wait a second or two.

more options

Im sorry to be a pain but i tried that and still no 3 dots showed up. Is there any other solution?

more options

Which type of device are you using when this issue happens? (Example would be laptop, Macbook, android phone, iPhone)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hello mweber100,

When I look at your original post, I'm thinking that maybe you're talking about the "new address bar feature" (?)

When you click on the address bar, do you get an drop down, listing all of your Top Sites ?

If so :

Would you do this please :

Type in the address bar about:config and press Enter. (ignore the warning)

Type in the search bar and look for the preference :

browser.urlbar.openViewOnFocus

and set its value to false

Do the same with these preferences :

browser.urlbar.update1

browser.urlbar.update1.interventions

browser.urlbar.update1.searchTips

Then close and restart Firefox.


If this doesn't even come close to what you're talking about : please ignore this post ......

more options

Thank you. That totally worked.

more options

mweber100 said

Thank you. That totally worked.

 My pleasure - I sure am glad that I didn't misconstrue your original post !