Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

WTF are these little boxes?

  • 4 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 171 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

....and how do I get rid of 'em? So annoying. Thx

Συνημμένα στιγμιότυπα

Επιλεγμένη λύση

Or is it possible that there is a number for every link on the page? That doesn't sound like a built-in feature, but I wonder whether some accessibility tool might be adding those so you can access links without the mouse??

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

That's strange. Usually if an icon is missing, you don't get a little number.

What site is that? Can you share a URL to get to that page?


If a site is generally known to work in Firefox, these are standard suggestions to try when it stops working normally:

Double-check content blockers: Firefox's Content Blocking/Tracking Protection feature, and extensions that counter ads and tracking, may break websites that embed third party content (meaning, from a secondary server).

(A) Do you see a shield icon toward the left end of the address bar, near the lock icon? More info on managing the Tracking Protection feature in this article: Enhanced Tracking Protection in Firefox for desktop (before Firefox 70: Content blocking).

(B) Extensions such as Adblock Plus, Blur, Disconnect, DuckDuckGo Privacy Essentials, Ghostery, NoScript, Privacy Badger, uBlock Origin or uMatrix should provide toolbar buttons to manage blocked content in a page. There may or may not be a number on the icon indicating the number of blocked items; you may need to click the button to see what's going on and test whether you need to make an exception for this site.

Cache and Cookies: When you have a problem with one particular site, a good "first thing to try" is clearing your Firefox cache and deleting your saved cookies for the site.

(1) Clear Firefox's Cache

See: How to clear the Firefox cache

If you have a large hard drive, this might take a few minutes.

(2) Remove the site's cookies (save any pending work first). While viewing a page on the site, click the lock icon at the left end of the address bar. After a moment, a "Clear Cookies and Site Data" button should appear at the bottom. Go ahead and click that.

In the dialog that opens, you will see one or more matches to the current address so you can remove the site's cookies individually without affecting other sites.

Then try reloading the page. Does that help?

Testing in Firefox's Safe Mode: In its Safe Mode, Firefox temporarily deactivates extensions, hardware acceleration, and some other advanced features to help you assess whether these are causing the problem.

If Firefox is not running: Hold down the Shift key when starting Firefox. (On Mac, hold down the option/alt key instead of the Shift key.)

If Firefox is running: You can restart Firefox in Safe Mode using either:

  • "3-bar" menu button > "?" Help > Restart with Add-ons Disabled
  • (menu bar) Help menu > Restart with Add-ons Disabled

and OK the restart.

Both scenarios: A small dialog should appear. Click "Start in Safe Mode" (not Refresh).

Any improvement?


Also, you probably know that support has ended for Firefox 60. See: Update to the latest version of Firefox for Android Beta.

more options

Επιλεγμένη λύση

Or is it possible that there is a number for every link on the page? That doesn't sound like a built-in feature, but I wonder whether some accessibility tool might be adding those so you can access links without the mouse??

more options

Winner winner winner! This is on a Tobii Dynavox voice PC. I can control it with my eyes. I have ALS, am in a wheelchair, have only limited use of my left hand , and am losing my ability to speak. It came with Firefox preinstalled and an extension installed that added the numbered boxes, as explained in the screenshot. Thank you for your help! -John

more options

Hi John, just a lucky guess, but now that you know, hopefully you'll find it easy to turn on/off as desired.